Jomfrulandstipendet

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på 25 000 kroner.
Foto tatt av Ole Brodersen (f.1981), som ble tildelt Jomfrulandsstipendet i 2020.

Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke, og det stilles ingen krav om tilknytning til Telemark for å søke stipendet, men kunstneren må holde til på Jomfruland i september/oktober. Gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfristen er 15. juni 2024.

Søknad må inneholde en beskrivelse av kunstnerisk bakgrunn og virke, samt en beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med på Jomfruland. Vi ser fortrinnsvis til prosjekter som har en kobling til Jomfruland. Søknaden sendes på epost til post@telemarkfylke.no og merkes med "Jomfrulandstipendet 2024" og sak 24/14711. 

For billedmateriale ønsker vi helst henvisning til en nettside. Bilder kan også legges ved søknaden. 

Stipendet juryeres av kulturkonsulent i Kragerø kommune Siri Fossen, en representant for Kragerø kunstforening og rådgiver i Telemark fylkeskommune, Line Ruud Ørslien.

Tidligere har blant andre Anne Karin Jordtveit, Johannes Høie og Filippa Barkman, Martine Linge, Mikkel Wettre, Axel Tostrup-Evensen, Bjørn-Sigurd Tufta, Ragnhild Ohma og Marilyn Owens fått stipendet.

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 08.05.2024 kl.12:48

Line Ruud Ørslien
Rådgiver