Kunstnerstipend

Kunstnerstipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving.  Søknadsfrist er 15. mars.
Scenekunstforestilling
Skuespiller, regissør og dramatiker Nina Ossavy (til venstre) mottok ett av fem kunstnerstipend i 2022.

Telemark fylkeskommune har en årlig økonomisk ramme til kunstnerstipender. Hvert år deles det ut tre stipender på 50 000 kroner. Stipendene er rettet mot profesjonelle eller nyutdannede kunstnere med virke i Telemark, og skal gi kunstneren mulighet for egenutvikling gjennom studieturer, reiser, kurs eller kunstnerisk utforskning.

SØK OM KUNSTNERSTPEND HER 

Søknadskriterier

  • Kunstnere innen alle kunstarter kan søke
  • Søkeren er en profesjonell utøver eller nyutdannet kunstner som har sitt virke i Telemark
  • Stipendet kan gå til kompetanse- og utviklingstiltak, som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking
  • Stipendet kan ikke gå til finansiering av ordinære offentlige utdanningstilbud
  • Stipendet kan unntaksvis mottas mer enn én gang

Krav til søknaden

  • Hva man søker stipend til
  • Målsetting for stipendperioden
  • Kunstnerisk aktivitet året før
  • Søknaden må inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter
  • Egeninnsats og eventuell annen finansiering må synliggjøres

Søknadsprosedyre

Søknadsfrist: 15. mars

Stipendmottakere 2022

I denne filmen får du en presentasjon av mottakerne av kustnerstipender for 2022:

 

 

Publisert: 13.12.2019 Oppdatert: 13.03.2024 kl.10:20

Line Ruud Ørslien
Rådgiver