Toppidrettsstipend

Hvert år deler Telemark fylkeskommune ut toppidrettsstipend til talentfulle utøvere fra fylket.
Styrkeløfter Lena Sjøl var blant de som mottok toppidrettsstipend i 2020. Foto: IPF

Telemark fylkeskommune har satt av en årlig økonomisk ramme på 120 000 kroner til toppidrettsstipend. Det deles ut inntil 3 stipend årlig på 40 000 kroner til idretts- og parautøvere.

Toppidrettsstipend skal bidra til å bygge Telemark som idrettsfylke samt legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Det skal gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingene bør sees i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Telemark. Toppidrettsstipend kan mottas mer enn en gang.

 

Søknadskriterier

 • Utøveren er fra Telemark
 • Utøveren representerer fortrinnsvis en klubb fra Telemark
 • Utøveren er i aldersgruppen 18-23 år
 • Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

 • Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
 • Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå
 • CV
 • Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)
 • Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevante aktører

Søknadsfrist: 15. mars 

Søknadsprosedyre

 1. Søknad registeres elektronisk her
 2. Fylkeskommune mottar alle søknadene og oversender dem til idrettsfaglig komite bestående av to representanter fra Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune, en representant fra Vestfold og Telemark idrettskrets og en representant fra Olympiatoppen Østlandet.
 3. Komiteen innstiller inntil 8 kandidater og legger disse frem for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett for tildeling.
 4. Telemark fylkeskommune foretar formell utdeling av stipendene på egnet sted.

Stipendmottakere 2021

I denne filmen får du en presentasjon av stipendmottakerne i 2021.

 

 

Publisert: 16.12.2019 Oppdatert: 29.03.2022 kl.11:01

Marte Aksnes
Rådgiver idrett