Gruppesertifisering av reiselivsbedrifter

I regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030 har reiselivet i regionen som målsetning å bidra til at vår region blir et lavutslippssamfunn. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i den forbindelse gi støtte til Miljøfyrtårnsertifisering av små og mellomstore reiselivsvirksomheter.
To mennesker som spiser sjømat
Foto: Brygga 11/Visit Vestfold

Det blir stadig større politiske og private krav til å drive og være «grønn». Miljøfyrtårn-standarden har et fortrinn i forhold til kommende lovverk og direktiver fra EU. Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert er din bedrift klar for det grønne skiftet. 

8 gode grunner til Miljøfyrtårn  

 1. Oppnå positiv miljøeffekt 
 2. Oppnå konkurransefortrinn 
 3. Styrk merkevaren 
 4. Kutt kostnader 
 5. Sett mål og skap resultater 
 6. Senk sykefraværet 
 7. Få kvalitetsstempel 
 8. Bygg omdømme og lederskap 

Gruppesertifisering av reiselivsbedrifter 

Gruppesertifiseringen gjennomføres som et kurs med fysiske samlinger. Det legges opp til 3 kurs som hver består av 3 samlinger. Samlingene består av en kombinasjon av kurs/opplæring og gruppearbeid. Første kursserie gjennomføres våren 2023 – de to neste høsten 2023.

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter. 

Kursserie 1 

15 plasser.

Påmeldingsfrist 7. mars 2023 kurset har obligatorisk oppmøte og påmeldingen er bindende.  

3 samlinger.

22. mars fra kl. 10.00 – 15.00 

18. arpil fra kl. 10.00 – 15.00 

9. mai fra kl. 10.00 – 15.00 

Alle samlingene i kursserie 1 arrangeres på Grand Hotell Larvik.

Pris 

Fylkeskommunen dekker kostnader for kursholder, veiledning mellom samlingene, møteromsfasiliteter og lunsj samlingssted.  

Bedriftene dekker selv etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover kursperioden kan egen prisavtale gjøres med kursholder. Hver deltaker må ha med én representant på hver samling (fortrinnsvis den samme personen). Vi åpner opp for at det kan være to representanter fra hver bedrift hvis ønskelig. 

For mer informasjon om pris, se Miljøfyrtårn sine nettsider: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/

Vi setter følgende forutsetninger for deltakelse: 

 • At bedriften er sertifiserbar
 • En lokasjon pr. bedrift
 • Ressurser til deltakelse på alle 3 samlingene
 • Ressurser til egeninnsats mellom samlingene 
 • Ressurser til fullføring av Miljøfyrtårnsertifiseringen 
 • Egne bærbare PCer på samlingene

Individuell veiledning vil ikke kunne veie opp før manglende oppmøte. Sertifisering knyttes til én lokasjon (krav fra Miljøfyrtårn). Dersom virksomheten har flere lokasjoner, vil sertifiseringen dekke hovedlokasjonen. Skal flere lokasjoner sertifiseres, vil dette kreve separate sertifiseringsprosesser – én for hver lokasjon. 

Kursholder vil ha en innledende samtale med hver enkelt bedrift for å avklare om bedriften er sertifiserbar. Tidspunkt for sertifisering avtales med sertifisør. Sertifisør bestilles fra Miljøfyrtårns sertifiseringsselskap, Certnor, i dialog med kursholder.  

Kursholder 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har engasjert Tom R. Gogstad i Skagerak Consulting som kursholder. Tom har vært sertifisert Miljøfyrtårn-konsulent siden 2007 og har bred erfaring med både miljøsertifisering og reiselivsnæringen. 

Han vil lede dere gjennom sertifiseringsprosessen og bistå fram til sertifisering. Det legges opp til at det meste av arbeidet vil bli gjort på de tre samlingene. I tillegg til kurs og opplæring, vil samlingene bestå av gruppearbeid, arbeid enkeltvis og individuell rådgivning. Det må påregnes noe egenarbeid mellom samlingene. 

Temaer på samlingene  

Samling 1:  

 • Om miljøledelse  
 • Bruk av det digitale verktøyet  
 • Forslag til planlegging og organisering av arbeidet i egen virksomhet  
 • Sertifiseringskriterier  
 • Gruppearbeid  
 • Oppsummering fra gruppearbeidet  
 • Gjennomgang av oppgaver fram til neste samling  

Samling 2: 

 • Gjennomgang av utfordringer/spørsmål  
 • Gjennomgang av oppgavene fra samling 1  
 • Videre arbeid med sertifiseringskriterier, mål og tiltak  
 • Miljørapportering
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering fra gruppearbeidet
 • Gjennomgang av oppgaver fram til neste samling  

Samling 3:  

 • Gjennomgang av utfordringer/spørsmål
 • Gjennomgang av oppgavene fra samling 2
 • Videre arbeid med sertifiseringskriterier og miljøkartlegging  
 • Miljørapportering
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering fra gruppearbeidet
 • Forberedelser fram mot møtet med sertifisøren  

Webinar 

For mer informasjon og dialog inviterer vi til et webinar om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter torsdag 2. mars kl. 09.00 – 10.30. Webinaret avholdes på Teams og er åpent for alle. Webinaret vil sette søkelys på hvordan reiselivet kan og må bidra til det grønne skiftet. I tillegg vil vi gi inngående informasjon om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter og du/dere som deltaker vil kunne stille spørsmål om ordningen. 

Invitasjon til webinar om Miljøfyrtårnsertifisering

Påmelding til webinar  Påmelding til gruppesertifisering

Publisert: 06.02.2023 Oppdatert: 21.02.2023 kl.10:22

Åse Lill Barstad
Rådgiver
Lisa Halvorsen
Trainee

Bli med på webinar

Vil du vite mer om Miljøfyrtårnsertifisering? Meld deg på webinar torsdag 2. mars kl. 09.00 - 10.30.