Tilskuddsordningen "merkevare UNESCO"

Rosa murbygg i landskap ned mot elv
Foto: Per Berntsen

 

Tilskuddsordningen er ment å være en stimulans til næringsvirksomhet innen verdensarven i bred forstand, med mål om å legge til rette for nye arbeidsplasser som bygger opp under verdensarvstatusen. Målet er økt nærings- og sysselsettingseffekt i verdensarven, men også muligheten for økt markedsføring og aktiviteter i verdensarvområdet.

Tilskuddsordningen skal omfatte gode og relevante prosjekter innen verdensarven Rjukan-Notodden Industriarv. Målsetningen er å ivareta prosjekter og tiltak som faller utenfor rammeverket for de statlige finansieringsordninger som Riksantikvaren, Kulturminnefondet og liknende tilbyr.

Tilskuddsordningen skal også bidra til å nå bærekraftsmålene og mål i kulturstrategien 2021-2024 Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Vi vil gjerne vite hvordan ditt prosjekt kan bidra til å nå målene for stedsutvikling, inkludering, kunnskap, aktivitet, arenaer eller internasjonalisering når du søker.

Ordningen har fra i år blitt redusert til kr 500 000,- årlig og utlyses derfor nå bare en gang i året.

Søknadsfristen er 1. april 2024. 

Søknad sendes til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.

Du kan også sende søknaden på e-post til verdensarvkoordinator Juliana Strogan: juliana.strogan@telemarkfylke.no

Husk å merke søknaden «Merkevaren Unesco».

Her finner du retningslinjene for tilskuddsordningen «Merkevare Unesco»

Publisert: 13.11.2019 Oppdatert: 22.03.2024 kl.12:19