Visuell kunst

Telemark fylkeskommune avsetter en prosentsats av byggekostnadene i alle fylkeskommunale bygg til nye kunstprosjekter.

Fylkeskommunale kunstprosjekter

Telemark fylkeskommune avsetter en prosentsats av byggekostnadene i alle fylkeskommunale nybygg og tilbygg til nye kunstprosjekter.

I den forbindelse lyses det ut oppdrag for profesjonelle kunstkonsulenter, kunstnere og kunsthåndverkere. Kunstkonsulenter får tilgang til å søke oppdrag gjennom KOROs oppdragsportal, og lyses ut via Telemark kunstsenter og KORT (Kunst i offentlig rom Telemark). 

Fylkeskommunens kunstsamling

Telemark fylkeskommune forvalter en stor kunstsamling fordelt på fylkeshuset, videregående skoler og tannklinikker.

Vi arbeider med en ny forvaltningsløsning for denne offentlige kunstsamlingen.

Kunst i offentlige rom

Rådgivere i fylkeskommunen bidrar med kunstfaglig kompetanse i forbindelse med enkelte større kunstprosjekter i det offentlige rom.

Temadokument visuell kunst

Temadokumentet er knyttet opp til kulturstrategien. Den beskriver hvordan fylkeskommunen forholder seg til det profesjonelle feltet innenfor visuell kunst, både visningssteder og organisasjoner. 

 

Publisert: 23.10.2019 Oppdatert: 15.02.2024 kl.10:44

Line Ruud Ørslien
Rådgiver