FORREGION Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? FORREGION  Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Hva er FORREGION Telemark?

FORREGION Telemark er et virkemiddel for å mobilisere bedrifter til forskning.

Hvem er målgruppen?

  • Virksomheter med liten innovasjonserfaring, men med potensial for å dra nytte av forskningsbasert innovasjon, typisk små og mellom store bedrifter
  • Virksomheter som innoverer basert på erfaring og som kan oppgradere sitt innovasjonsarbeid gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder
  • Virksomheter med forskningserfaring som kan øke sine ambisjoner for forskningsbasert innovasjon
  • Virksomheten må ha mål om å drive forskningsbasert innovasjon

Kompetansemeglere 

En kompetansemegler er en kvalifisert rådgiver som diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter. Vestfold fylkeskommune har sammen med Telemark fylkeskommune avtale med innovosjonsmiljø om å levere kompetansemeglingstjenester:

Norsk Landbruksrådgivning - Viken:
  Karl Kerner tlf: 911 86 487 LinkedIn
Universitetet i Sørøst-Norge:
  Jon Herman Ulvensøen tlf: 913 91 974 LinkedIn
Inger M. Ellingsen tlf: 915 70 326 LinkedIn
Ole Henrik Gusland tlf: 901 40 541 LinkedIn
Geir Bjørnsen tlf: 918 43 273 LinkedIn
SolidRock AS:
  Harald Østerberg tlf: 992 56 878 LinkedIn
Per Olve Tobiassen tlf: 959 45 656 LinkedIn
Proventia AS:
  Preben Hjallum tlf: 952 19 251 LinkedIn
Telemarksforskning:
  Charlotte Sørensen tlf: 900 12 186  LinkedIn
Marit Svalastog Sperre tlf: 976 29 884 LinkedIn
Telemark Næringshage AS:
  Linn Steen tlf: 936 70 600 LinkedIn
Kjersti Haland tlf: 913 97 089 LinkedIn

FORREGION FOR Kompetansemeglere (Sharepoint)

Hva gjør vi?

  • Vi veileder de som ønsker å komme i gang med forskning, utvikling og innovasjon
  • Vi kartlegger kunnskapsbehov
  • Vi finner relevant forskningsmiljø
  • Vi hjelper til med å finne en støtteordning (virkemiddel) som kan passe

Slik søker du forprosjekt

Les mer om hvordan søke støtte til forprosjekt her

For å søke forprosjektstøtte i FORREGION Vestfold og Telemark må du ha dialog med en kompetansemegler som vil veilede i søknadsprosessen. 

Utlysningen ligger på RFF Vestfold og Telemark

Se utlsyningen her.

Prosjektarkiv

Disse ble tildelt midler i 2023:
Støttemottaker Tittel

Ebber AS

Forskningsbasert støtte til jobbintervju

Bergene Holm AS

Fuktbufring i heltre

Subsea Bellows AS

Undervannsbøyer for flytende vindmølleparker

Frisk AS

Hvordan bruke grunnleggende helsedata til å varsle om negative helsetrender og unngå livsstilssykdommer.

Vestfold museene

Levende historie som formidlingsstrategi

ACCEF as

Development of flow device for accurate measurement of dense CO2 stream in pipe lines

Lød AS

Stupebrett

FF Rollerskis as

Undersøke og teste om resirkulerbart materiale til rulleski hjul gir bedre egenskaper som kan definere en standardtabell for rullemotstand

Hjertefamilie AS

Planlegge pilotstudie for å kunne evaluere og identifisere effekter av Hjertefamilie for foreldre i arbeidslivet

Disse ble tildelt midler i 2022:
Støttemottaker Tittel

Trond Bergskås

Semikarbasid i lynghonning: Forekommer det naturlig?

CARGO MAGNET AS

Forprosjekt klimadashboard og redusering av karbonutslipp for godstransport  på vei gjennom plattformteknologi og nettverkseffekter

Disse ble tildelt midler i 2021:
Støttemottaker Tittel

Afectium AS

Internet trend and Machine Learning in Email Phishing detection

Soil Steam International AS

Dypdamping - en ny metode som kan redusere plantevernmidler i gulrotproduksjon

Life Improvement AS

En undersøkelse av gjennomførbarhet og nytteverdi av et forebyggende og helsefremmende tiltak i bygg- og anleggsbransjen

Splint AS

XR for alle i interaktive læringsforløp

Stiftelsen Osebro Vikingarv

Forprosjekt om teknikker for bearbeiding av trevirke i et historisk perspektiv

Visit Bø AS

Tilrettelegging av kundereisen for alle. 

Disse ble tildelt midler i 2020:
Støttemottaker Tittel
NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Industrimat: Mat som opplevelse i verdensarven Rjukan-Notodden
RENOVASJON I GRENLAND IKS  Fremtidens gjenvinningsstasjon
VINJE-SENTERET Digital festivalkjensle – Forprosjekt om digital festival som lokalt forankra møtestad
QMATEC DRILLING AS  Composite drill pipes for deep geothermal drilling  
FUTUREVAC AS Uttesting i mus av immunstimulerende egenskaper for immunterapeutisk vaksine med innebygget adjuvant-effekt for SARS-Cov 2
SUSTAINTECH AS Rensing av legemidler og fjerning av antibiotikaresistente gener fra sykehus.
REHABILITERINGSSENTERET AIR AS Digital rehabilitering
DEPRESJONSAPPEN AS Forprosjekt for å vurdere selvhjelp ved depresjon gjennom bruk av Depresjonsappen
Kapoow Ernæringsapp som digitalt verktøy for bedring av ernæring blant syke og eldre
Barnfind Technology   Genlock overføring og digital video signalanalysator
2Improve Utvikling av individuelt tilpasset treningshjelp
Oculaudio Hørselshjelpmiddel med god lydgjengivelse og funksjonelt design
Easy on & off Utvikling av øyelinseverktøy
Pinstripe Analytics PINSTRIPE FINTECH
Milieubank Måle FN's bærekraftsmål i nær sanntid ved bruk av sensorløsninger og intelligent forretningssystemer.
TGN Energy Distributed Green Energy in a smart grid
Home Hive Bie bestandens betydning for pollinering, en undersøkelse av dens betydning, utvikling og konsept for fremtidens bikube
Disse ble tildelt midler i 2019:
Støttemottaker Tittel
Techni «2 for 1» Bruk av geofysiske undersøkelser til å samle inn kunnskaper om grunnforhold, jordsmonn, grunnfjell, rør og kabler i undergrunnen.
Spilltech Autonom karlegging og innsamling av marint overflate søppel
Babysensor Videreutvikle demo
EvidenceBased Implementering av prosjektet "Fysisk trening som medisin" i Sandefjord kommune
Noras Watertech Technology development for accurate measurement of Nano-bubbles chemical and
Disse ble tildelt midler i 2018:
Støttemottaker Tittel
OceanTherm AS Nedkjøling av havoverflaten for å forebygge de sterkeste tropiske orkanene ved bruk av boblegardiner
Relab AS Design og produksjonsteknologi for neste generasjon ultralydtransdusere for medisin, olje, gass og maritime anvendelser
Spilltech AS Autonomt oppsamling av kystnært marint avfall.
Mectro Utprøving av medisinsk og miljøbasert diagnostisk lab-on-a-chip (LOC) instrument plattform før fullskala produksjon skal startes
OceanTherm Bruk av boblegardin på dypt vann og effekten på strøm, biologi, temperatur.
Baby Sensor Utvikling og utprøving av demo med mål for hjerterytme, pust, temperatur kropp/rom og barnets liggeretning.
Oslofjorden frukt og bær Automatisering i tunnelproduksjon av jordbær
FF Rollerskis Testing av rulleski egenskaper.
Cirenta Testing og kvalitetssikring av 0-serie DogSafe sensorenhet.
Grønt Skifte Teknikker og metoder for produksjon av høy kvalitet og stabilt biogjødsel
Kapoow Triggerpunkter for transmedial historiefortelling.
Kronbog Technologies Integrering av biomassemåling for lakseoppdrett

Publisert: 17.01.2020 Oppdatert: 09.04.2024 kl.17:48

Geir Morten Johansen
Rådgiver