RT - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) over Landbrukets utviklingsfond.

Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskuddsramme for 2024: kr 1 520 000 kr

Søknadsfrist

Kontinuerlig, så langt rammen holder. Stenger for søking ca. 1. desember 2024.

Vi har hatt stor pågang av gode søknader i år. Dette er svært gledelig, men det medfører dessverre at rammen er brukt opp og vi har stengt for søkning.

Søknader som ikke sendes inn via søknadsportalen vil ikke bli behandlet.

Vi åpner for søkning etter at Handlingsprogrammet for 2024 er politisk vedtatt. Ca 8.februar.

Søk på Regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte rammer i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet for 2024 til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Handlingsprogram 2024 behandles politisk 7.februar.


Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 19.04.2024 kl.09:10

Anne Skaug Nisi
Rådgiver