Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt! Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Du vil også finne mye nyttig informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Oppmelding og frister

Frister for oppmelding

Privatistportalen er åpen for oppmelding:

 • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.55)
 • For våreksamen:   15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.55)

Du må melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften innen fristen for at din oppmelding skal være aktiv.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?
 1. Du logger deg inn på Privatistportalen via ID-porten
 2. Registrer de fagene du ønsker å melde deg opp til
 3. Betal eksamensavgiften direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen 

Din oppmelding er ikke gyldig før du har betalt eksamensavgiften. Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen i flere fylker i samme eksamensperiode.

Vi anbefaler å bruke nettleserne Chrome eller Edge når du melder deg opp, og ikke mobiltelefon.

Hvis du er usikker på hvilket fag du ønsker å melde deg opp i, kan du ta kontakt med eksamenskontoret eller skolen du har gått på. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode.

Meld deg opp til privatisteksamen

Generell studiekompetanse

Fullført og bestått vitnemål fra 3-årig videregående skole på studieforberende utdanningsprogram gir deg generell studiekompetanse. Det finnes også andre måter å oppnå generell studiekompetanse på. 

Privatisteksamen i fremmedspråk

Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist:

Som privatist kan du ta eksamen i: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), kurdisk (kurmanji), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen måtte gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen. Les mer om fremmedspråk for privatister på Udir.no

På Udir sine hjemmesider ligger eksamensoppgaver i fremmedspråk skriftlig som du kan bruke til å forberede deg. Vi anbefaler å se nærmere på disse slik at du kan få oversikt over hvordan en heldigital eksamen skal gjennomføres. 

Eksamensoppgaver fremmedspråk

Spesielle krav til oppmelding i språk og realfag

Språkfag:
Som privatist må du ha både muntlig og skriftlig karakter for å få faget godkjent hvis du skal ha studiekompetanse eller vitnemål.

I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, én for skriftlig og én for muntlig, kan du som privatist velge å forbedre en av disse.

Realfag:
I fagene biologi 2, fysikk 2, geofag 2, kjemi 2 informasjonsteknologi 2 og teknologi og forskningslære 2 må du som privatist melde deg opp til både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen for praksiskandidater

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer, og som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag). Les mer om krav til praksis.
 • bestått teoretisk vg3-eksamen (3102/3103-fagkoder)

Hvilken fagkode bør du som er praksiskandidat velge?

Med overgang til nye læreplaner, vil gamle 3102-fagkoder erstattes av nye 3103-fagkoder. Vår og høst 2024 har du imidlertid mulighet til å velge mellom gammel og ny fagkode. Unntaket er fagkoder innen elektro- og datateknologi.

Har du gått opp til privatisteksamen før, eller fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da kan du velge å melde deg opp i gammel fagkode (3102) som kan besvares på papir eller digitalt. Det er ikke sikkert du bør velge det, ettersom heldigital eksamen (3103) etter ny læreplan kan være mer variert. Gå inn på den enkelte læreplan for selv å vurdere hva som er riktig for deg.

Har du aldri tatt privatisteksamen før, og heller ikke fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da bør du velge å melde deg opp i ny fagkode (3103).

I det nye heldigitale gjennomføringssystemet (3103-fagkoder) vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at du får eksamensoppgaven digitalt og leverer eksamensbesvarelsen din digitalt. Du kan finne utvalgte eksempler på eksamensoppgaver på Udir.no.

Les om eksamen etter nye læreplaner på Udir.no

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales med kort. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt. Betaling må skje innen frist for oppmelding og vi utsetter ikke betaling.

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Priser for eksamen

Avgiften er 1 305 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Avgiften er 2 611 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Prisene gjelder per eksamen. Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg etter oppmeldingsfrist. Dersom du opplever at du gis feil sum på faget du skal melde deg opp til, så ta umiddelbart kontakt med eksamenskontoret.

For språkfag, norsk og realfag nivå 2
 • For alle språkfag betales to eksamensavgifter; skrifltig og muntlig eksamen
 • I norsk betales tre eksamensavgifter; norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig
 • I realfag på nivå 2; fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi, teknologi og forskningslære og geofag betales to eksamensavgifter; skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Du må sette deg inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. 

Finn din læreplan

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker til privatisteksamen. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Kan jeg melde meg av eksamen?

Kan jeg melde meg av eksamen?

Du kan melde deg av eksamen innen frist for oppmelding. Dersom du har betalt, vil du få eksamensavgiften refundert. Send en mail til eksamenskontoret på at du ønsker å melde deg av.

Dersom du melder deg av eksamen etter frist for oppmelding, vil du ikke få refundert eksamensavgiften. Du vil bli registrert med ikke møtt til eksamen, men dette har ingen praktisk betydning for deg utover at du må melde deg opp og betale på ny. 

Meld deg av privatisteksamen

Hva skjer hvis jeg blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte til eksamen?

Hva må du gjøre hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte til eksamen?

Hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte eksamensdagen, kan du ha rett til utsatt eksamen. Du må da registrere deg i vårt avmeldingsskjema, samt laste opp gyldig dokumentasjon på fraværet.

Eksempel på gyldig dokumentasjon er;

 • Legeerklæring
 • Avslag på søknad om permisjon fra militæret

Dersom dokumentasjonen ansees som gyldig, vil du bli overført til neste eksamensperiode. Frist for å registrere dette er 10 virkedager fra din eksamensdato. 

Meld deg av privatisteksamen

Dato og sted for eksamen

Privatisteksamen arrangeres to ganger i året.

 • Høsteksamen: november - desember 
 • Våreksamen: april - juni
Muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Eksamensdato for muntlig og muntlig-praktisk eksamen publiseres ca. 1. november for høsteksamen og ca. 1. april for våreksamen. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen arrangeres på Skien videregående skole. Eksamensdato for praktisk eksamen publiseres fortløpende.

Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer.

Skriftlig eksamen

Datoer for skriftlige fag finner du i Privatistportalen når du melder deg opp. Du finner også eksamendatoer på følgende nettsider:

Skriftlig eksamen arrangeres hovedsaklig i Porsgrunn Tennishall.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. 

Tilrettelegging av eksamen 

Du kan ha rett til tilrettelegging av privatisteksamen dersom du har fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen. Les mer i Forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av manglende ferdigheter i norsk.

Husk at du som privatist må søke om tilrettelegging av eksamen selv om du har tidligere vedtak om tilrettelegging som elev. Som privatist må du søke om tilrettelegging og laste opp dokumentasjon for hver eksamensperiode.

Hvordan søker du om tilrettelegging?

Du søker om tilrettelegging av eksamen i Privatistportalen. Du må ha fullført oppmelding og betaling av faget før du kan søke om tilrettelegging og tilretteleggingstype. 

Husk å last opp dokumentasjonen i portalen for å få søknaden behandlet.

Når er frist for å søke om tilrettelegging?

Frist for å søke om tilrettelegging er:

 • 15. september for høsteksamen
 • 1. februar for våreksamen

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen. Du vil motta et skriftlig enkeltvedtak, men du kan også se status på søknaden i Privatistportalen.

Hva må du sende inn av dokumentasjon?

Du laster opp sakkyndig vurdering når du søker om tilrettelegging i Privatistportalen. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen. Eksempler på gyldig dokumentasjon:

 • legeerklæring med beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
 • erklæring fra psykolog/psykiater/fastlege ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
 • erklæring fra spesialpedagog (f. eks PPT) eller logoped ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil bli avslått.

Eksempler på tilrettelegginger av eksamen
 • utvidet tid 
 • skrivehjelp
 • skjermet eksamensplass (i et rom/skjermet del av eksamenslokalet)
 • annet (her må du presisere hva søknaden gjelder)

Som privatist trenger du ikke å søke om tilrettelegging for å benytte programvare for dyslektikere/lese-og skrivevansker. Men du må passe på at dette er installert lokal på din PC i forkant av eksamen, og du må kjenne til bruken av programmene.

Les mer om tiltak du kan søke om

Fritak sidemål

Hvis du er elev ved en videregående skole er det skolen som skal behandle søknaden om fritak. Ta kontakt med skolen for spørsmål.

For privatister er det eksamenskontoret som skal behandle søknaden om fritak.

Har du rett til fritak?

Som privatist har du rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom du oppfyller et av vilkårene i Forskrift til opplæringsloven §3-19:

 • har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregående opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Dersom du:

 • allerede har fritak i skriftlig sidemål på Vg3, behøver du ikke søke på nytt.
Hva skal du gjøre nå?

1. Meld deg opp til privatisteksamen

2. Søk om fritak i digitalt skjema

Når er frist for å å søke om fritak?

Frister er:

 • For eksamener om høsten: 20. september
 • For eksamener om våren: 10. februar

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva skal du sende inn av dokumentasjon?

Gyldig dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden innen oppmeldingsfrist og kan være:

 • sakkyndig vurdering (fra lege, PPT, psykiatri) som viser at du har behov for fritak, eller
 • bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge, eller
 • vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak på ungdomsskolen

Norsk for språklige minoriteter

Som privatist kan du ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du oppfyller gitte vilkår. Det er egen læreplan og eksamenskode i norsk for privatister med kort botid i Norge.

Har du rett til å ta eksamen etter ordningen om kort botid?

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang.

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år, kan du selv bestemme om du vil melde deg opp til eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, eller ta eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

Unntaket er søkere fra og med 2021 hvor det nå er et krav om at du ikke har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. Dette gjelder ikke søkere som har fått sluttvurdering før 2021.

Skriftlig eksamen i norsk for språklige minoriteter har én dags forberedelse. Du finner forberedelsen på udir.no fra kl. 09.00 dagen før eksamen.

Eksamenskontoret vil undersøke  om du fyller vilkårene for å ta denne eksamen.

Du vil, på forespørsel, måtte fremvise følgende dokumentasjontyper:

 • dokumentasjon på kort botid (kopi av bostedsattest)
 • vitnemål eller kompetansebevis fra skolen din, som viser at du har faget som elev

Hvis dokumentasjon ikke er mottatt innen avtalt tid eller godkjennes, vil du bli overført til eksamen i norsk etter ordinær læreplan.

Fagkoder - norsk for språklige minoriteter

På udir.no finner du læreplan og fagkoder

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Det er ikke utarbeidet eksamensveiledninger i alle fag.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig eksamen i noen fag etter nye læreplaner (LK20). Det vil lages flere eksamensveiledninger i kommende perioder. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og vurderingskriterier i det enkelte fag.

Fag med muntlig eksamensform:

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001

Eksamensveiledning norsk yrkesfag, NOR1263

Eksamensveiledning norsk studieforberedende og påbygg, NOR1269 og NOR1272

Eksamensveiledning engelsk studieforberedende og yrkesfag, ENG1008 og ENG1010

Eksamensveiledning geografi, GEO1003

Eksamensveiledning historie studieforberedende, HIS1010

Eksamensveiledning historie påbygg, HIS1011

Eksamensveiledning religion, REL1003


Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

Eksamensveiledning naturfag studieforberedende, NAT1007

Eksamensveiledning naturfag yrkesfag, NAT1008-NAT1017

Eksamensveiledning naturfag påbygg, NAT1018

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

Publisert: 04.10.2019 Oppdatert: 10.04.2024 kl.12:10