For bedrifter som trenger intern kompetanseutvikling

For mange bedrifter er det nødvendig å sikre seg ny kompetanse og å videreutdanne eller kurse sine ansatte for å henge med i utviklingen og kunne konkurrere i et marked i endring.

Det er flere muligheter og innganger for bedrifter for å ta tak i dette. Her presenterer vi noen av mulighetene.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse. Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Les mer om ordningen og søknadsfrister.

Kan rekruttering og behov for kompetanse løses ved å ta inn lærlinger?

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge kompetanse som landet vårt trenger.

Her kan du lese mer om det å være lærebedrift og hvordan bedriften din kan bli det.

Fylkeskommunen i Agder har laget en fin film om lærebedrifter:

Andre behov for intern kompetanseutvikling?

Har bedriften din et behov for kompetanseutvikling som ikke dekkes med ordningene vi har beskrevet? Send oss en e-post om behovet dere har. Vi tar kontakt med dere og ser på mulighetene. 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN (Universitetet i Sørøst-Norge) tilbyr en rekke studier og videreutdanningsløp. USN tilbyr også skreddersydde kortere kurs eller videreutdanninger i samarbeid med bedrifter. Der tar man utgangspunkt i bedriften og i de ansatte og utarbeider konkrete kurs ut fra et reelt og konkret behov. USN tilbyr slike kurs innen maritime studier, ingeniørutdanninger og teknologiske fag, helsefag, økonomi, ledelse, digitalisering og bærekraft, barnehage, skole, kunst og kultur m.m.

Se her for mer informasjon

Ta kontakt

Marit Bjerknes Rød

Prosjektleder

marit.bjerknes.rod@vtfk.no

992 25 463

Karriereveiledning i Seljord

Karrieresenteret i Seljord kan være et virkemiddel for arbeidslivet i øvre Telemark. Senteret kan for eksempel bistå bedrifter med å beholde og videreutvikle kompetanse, redusere sykefravær og forhindre utenforskap.

Ta kontakt med karriereveilederen i Seljord for å få informasjon om hvordan senteret kan være en ressurs for din bedrift.

Ursula van Dam
Ursula van Dam

Karriereveileder

ursula.van.dam@telemarkfylke.no

901 63 490

Ursula van Dam har mastergrad i retorikk og psykologi samt en bachelorgrad fra BI, København, i økonomi og ledelse. Denne utdanningsbakgrunn har hun supplert med en videreutdanning i veiledning og coaching fra Oslo Met og holder nå på med masterprosjektet i karriereveiledning på USN. Ursula er sertifisert i InFlow24 og karriereverktøy og har tatt Motiverende Intervjuteknikk som enkeltfag. 

Ursula har mer enn 10 års erfaring med karriereveiledning fra en arbeids- og inkluderingsbedrift, hvor hun har hatt særlig fokus på ungt utenforskap. Hun har jobbet med språkopplæring med flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet, og hatt fokus på de sårbare i samfunnet i relasjon til utdanning, jobb og karriere. I tillegg har hun variert erfaring fra privat og offentlig sektor. Ursula har jobbet mange år som journalist og jobbet i en 7 års periode som kommunikasjonssjef for en veldedig organisasjon med fokus på skolegang og utdanning for barn og unge i Vest-Afrika. Ursula flyttet fra København til Vest-Telemark i 2006. 

Ursula ble ansatt samtidig med etablering av Karrieresenter i Seljord i 2022. 

Publisert: 22.04.2022 Oppdatert: 01.02.2023 kl.11:28