For deg som trenger faglig påfyll

Kanskje du har fått ansvar for nye arbeidsoppgaver? Eller du ser mulighet og behov for å jobbe på nye måter? Eller kanskje må du søke ny jobb og konkurrere med andre arbeidssøkere?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har laget en fin film om livslang læring:

Kravene endrer seg

Mange arbeidstakere opplever at arbeidsoppgavene og krav til kompetanse endrer seg over tid. Bedriften må innrette seg i et skiftende marked med nye teknologiske og digitale løsninger.

Svært mange arbeidstakere har behov for ny kompetanse i form av kurs og etterutdanning i løpet av arbeidslivet. Det å ta seg tid til å få faglig påfyll, gir økt kunnskap og kompetanse som kommer både deg og bedriften til gode. 

Delta på kurs

Det finnes et stort utvalg av kurs med ulikt omfang som tilbys av mange leverandører. Mange kurs gjennomføres digitalt. Ved å delta på digitale kurs, kan man sitte hjemme eller på arbeidsplassen å delta via PC, og en slipper da å bruke tid og penger på reising. Dette gjør det enklere for mange å ta seg tid til faglig påfyll. 

Vi presenterer lenker til noen av de store kursleverandørene under: 

Fagskoleutdanning

Kompetansen du får ved fagskoler - høyere yrkesfaglig utdanning - har direkte nytteverdi i arbeidslivet. Studiet er ofte tilrettelagt slik at du kan ta utdanningen ved siden av jobben.

Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark

Universitetsutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr en rekke studier og videreutdanningsløp. USN tilbyr også kortere skreddersydde kurs og videreutdanninger i samarbeid med bedrifter.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge

 

Publisert: 22.04.2022 Oppdatert: 07.02.2023 kl.15:22