Opplæringstilbud

Velg ønsket sluttkompetanse i søknaden. Sluttkompetanse er studiekompetanse, fag-/svennebrev eller en yrkeskompetanse. Du kan også søke om opplæring, veiledning og realkompetanse. 

Slik søker du

Søk via www.vigo.no, velg "Voksenopplæring eller realkompetanse". Logg inn med MinID eller BankID. Se søkerveiledning her   

Sjekk at skolegangen din er registrert i vigo, hvis noe mangler må du registrere det i søknaden din, se søkerveiledning. Husk også å registrere og dokumentere praksis og kurs. Dersom du ikke er norsk statsborger må du dokumentere at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Du får svar på søknaden i din digitale postkasse. 

Mangler du dokumentasjon på utdanning?  

Ta kontakt med det lærestedet/skolen der du fikk opplæring for å få kopi av kompetansebevis/vitnemål. 

Dersom du ikke klarer å skaffe dokumentasjon så må du skrive det i merknadsfeltet i søknaden.  

Svar på søknaden 

1.    Du får en automatisk bekreftelse når søknaden din er registrert og sendt inn. 

2.    Vi behandler søknaden i løpet av cirka tre uker etter at vi har fått all nødvendig dokumentasjon. 

3.    Vi sender brev med vedtak om rett til opplæring for voksne. Du kan også få brev om innkalling til informasjonsmøte, kartlegging, veiledning og/eller tilbud. Les brevet nøye i forhold til skolens navn, dato og klokkeslett for oppmøte, og husk å gi tilbakemelding om du ikke kan møte. 

Hvem kan få tilbud om voksenopplæring? 

 • du med voksenrett (les om «Voksenrett» link til voksenrett). 

 • du som har fullført, men ikke har bestått tidligere videregående opplæring. 

 • du som har ett fagbrev eller studiekompetanse, og ønsker ny kompetanse (begrenset utvalg sluttkompetanser). 

 • du med rett til påbygg til studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Les mer om påbyggsrett  

 • du som har en bachelorgrad fra utlandet og vil studere videre i Norge, men mangler norsk og/eller engelsk test, kan få tilbud om fagene norsk og engelsk

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune - Opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever (vtfk.no)  

Du kan ikke få tilbud dersom du: 

 • har fullført en bachelorgrad eller tilsvarende.  

 • allerede har oppnådd to sluttkompetanser i videregående opplæring 

 • er under 19 år 

Voksenrett 

Rett til videregående opplæring for voksne er fra det året man fyller 25 år.  

Du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole. 

Du må være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Telemark fylkeskommune. 

Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge 

 

Får du avslag, eller ikke har rett til videregående opplæring for voksne kan du: 

 • få videregående utdanning dersom Nav gir deg tilsagn om at de vil dekke din utdanning. Du søker på vanlig måte i Vigo, men skriver i merknadsfeltet i Vigo at Nav vil betale. Nav sender bestilling til voksenopplæring. 

 • gå opp til eksamen som privatist. Les mer om privatisteksamen Det finnes også private aktører som tilbyr undervisning i noen fag mot betaling. 

 • få tilbud om gratis veiledning på Karrieresenteret i  Telemark fylkeskommune 

 

Hvordan er det å være deltaker i voksenopplæringen? 

Skolen tilpasser opplæringen i hva du trenger for å kunne oppnå studiekompetanse, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Sammen med skolen skreddersys et tilpasset opplæringsløp. Det kan for eksempel være at du mangler kun ett fag, eller at du trenger flere fag for å komme frem til ønsket sluttkompetanse. 

Undervisning og klasser 

Undervisning for voksne er fleksibel. Vi har tilbud på dagtid, kveldstid og på nettskole slik at du kan kombinere skolegang med jobb og familie. Du får låne bøker og PC på skolen. 

Hvilke skoler tilbyr vi voksenopplæringen ved.

Skoler pr. utdannigsprogram:

Utdanningsprogram Skoler med tilbud
Bygg- og anleggsteknikk Nome, Skogmo.
Salg, service og reiseliv Notodden videregående skole
Helse- og oppvekst Bamble, Kragerø, Nome, Notodden og Skogmo videregående skoler

Restaurant- og matfag Hjalmar Johansen skole
   
Teknologi- og industrifag Notodden og Skogmo videregående skoler

Gå inn på den enkelt skole sin nettside og se hva de tilbyr:

Bamble videregående skole Sundbykåsa 29,
3961 Stathelle 
   
Hjalmar Johansen videregående skole Moflatvegen 38, 3733 Skien
   
Kragerø videregående skole Frydensborgveien 9-11, 3770 Kragerø
   
Nome videregående skole Olav Strannas veg 25, 3825 Lunde
Notodden videregående skole Heddalsvegen 4, 3674 Notodden
Rjukan videregående skole Såheimsveien 22, 3660 Rjukan
   
Skien videregående skole Hollenderigata 5, 3732 Skien
Skogmo videregående skole Kjørbekkdalen 11, 3735 Skien
   

Påbygg til studiekompetanse etter fag-/svennebrev 

Voksenopplæringen tilbyr påbygg til generell studiekompetanse etter bestått fagbrev. Dette tilbudet gir en økt valgmulighet til å fortsette i jobb og ta påbygging til generell studiekompetanse samtidig. Tilbudet vil bli gitt ved Skien videregående skole og nettbasert gjennom Notodden videregående skole. Opplæringens varighet er to år, og vil foregå på ettermiddag og kveld. De som ønsker dette tilbud søker www.Vigo.no via lenken voksenopplæring eller realkompetanse.  

Tilbud om påbygg til generell studiekompetanse på dagtid vil tilbys på enkelte av våre skoler som tidligere. De som ønsker et slikt tilbud, søker i www.Vigo.no via lenken Videregående opplæring i skole/bedrift. Søknadsfristen er 1. mars. 

Andre kurs og tiltak i samarbeid med Nav: 

Nav og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider om igangsetting av kurs for arbeidsledige og permitterte. Du kan ta kontakt med din Nav-veileder for mer informasjon om mulighet for opplæring og påmelding til kurs. 

Enkeltfag innen studiekompetansefag og Menn i helse samarbeider vi med Nav om 

Det er Notodden videregående skole som tilbyr dette. 

Fleksibel fagopplæring 

Ønsker du en fleksibel og kompakt fagutdanning, som fører til fag- eller svennebrev? Da kan fleksibel fagopplæring være veien å gå for deg. Tilbudet retter seg mot deg som er registrert som arbeidsledig hos NAV og er over 19 år.  

Tilbudet gis i fag med gode jobbmuligheter, som bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Ta kontakt med din NAV-veileder for mer informasjon.  

Opplegget kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Det skal være mulig å oppnå et fagbrev på tre år eller kortere, avhengig av din tidligere arbeidserfaring og utdanning.  

Det starter nye fag fortløpende, ut fra behovet for arbeidskraft i forskjellige bransjer. Inntak skjer kun ved oppstart av et fag.  

Så langt finnes et tilbud om fleksibel fagopplæring:

Har du spørsmål om innholdet kan du kontakte 

Publisert: 03.06.2021 Oppdatert: 02.02.2024 kl.17:46

Flere veier til fagbrev

Din alder og arbeidserfaring påvirker hvilke veier til fagbrev som er aktuelle for deg.

Trenger du karriereveiledning?

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon?

Ta videregående som voksen

Er du over 25 år, uten å ha tatt videregående opplæring? Du kan ha rett på gratis skolegang.