Tilskudd og prosjektmidler

Her finner du  oversikt over ordinære tilskuddssatser og øvrige søkbare midler i fag- og yrkesopplæring

Ordinære tilskuddssatser

Basistilskudd I og Basistilskudd II

Fylkeskommunen har finansieringsansvar for alle lærekontrakter som inngås.

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med undgom om har ungdomsrett får basistilskudd I.

Bedrifter som tegner lærekontrakt med ungdom eller voksne som har fullført videregående opplæring tidligere får basistilskudd II

Basis I      6.975,- pr mnd i 24 mndr (2+2)

Basis II     5.452,- pr mnd eller 65.421,- pr år

Her er lenken til de ulike tilskuddssatsene som ligger ute på Udir

 

Særskilte tilskudd

Fag og yrkesopplæringen administrerer to ulike tilskuddsordninger i samme skjema. 

Tilretteleggingsmidler: Dette er årlig søkbare tilskuddsmidler som skal dekke tilrettelegging ut over det ordinære.

Stimuleringsmidler: dette er midler som er søkbare kun en gang. Disse midlene er tenkt benyttet til for eksempel språkutfordringer, sikre læreplass mm. 

Tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler er tilskuddsmidler til kandidater med særskilte behov. 

Årlig søknadsperiode er 15. august til 15. november. Se prosedyren for mer og utfyllende informasjon.

Lenke til prosedyre og digitalt søknadsskjema 

NB! Det må gjennomføres et møte før søknad kan sendes. Se prosedyre for det 4 årige yrkesfagsløpet

Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler som kan søkes gjennom hele året eller til alle midlene er tildelt. Det kan søkes om inntil 40 000,- Søknaden må begrunnes. Benytt digitalt søknadsskjema 

Bedriftene kan søke stimuleringsmidler for ekstra oppfølging i oppstart av læretiden ved f.eks: 

  • språkutfordringer 
  • helseutfordringer 
  • sosiale eller kulturelle behov 
  • sikre læreplassen 

 

Prosjektmidler

 

Søkbare kompetansemidler

Søknad på Desentraliserte tilskuddsmidler for yrkesfag og YFL2 finner du mer informasjon om her

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 22.08.2022 kl.14:33