Tilskudd og prosjektmidler

Her finner du  oversikt over ordinære tilskuddssatser og øvrige søkbare midler innen fagopplæring.

Ordinære tilskuddssatser

Basistilskudd I og Basistilskudd II

Fylkeskommunen har finansieringsansvar for alle lærekontrakter som inngås.

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med undgom som har ungdomsrett får basistilskudd I.

Bedrifter som tegner lærekontrakt med ungdom eller voksne som har fullført videregående opplæring tidligere får basistilskudd II

Her er lenken til Rutiner for tilskudd til bedrifter Udir og Gjeldende satser for fag- og yrkesopplæring Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2024 (udir.no)

 

Særskilte tilskudd

Fagopplæring administrerer to ulike tilskuddsordninger. 

Tilretteleggingsmidler: Dette er årlig søkbare tilskuddsmidler som skal dekke tilrettelegging ut over det ordinære.

Stimuleringsmidler: dette er midler som er søkbare kun en gang. Disse midlene er tenkt benyttet til for eksempel språkutfordringer, sikre læreplass mm. 

Tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler er tilskuddsmidler til kandidater med særskilte behov. 

Årlig søknadsperiode er 15. august til 1. november. Se prosedyren for mer og utfyllende informasjon.

Lenke til prosedyre Digitalt søknadsskjema blir tilgjengelig i søknadsperioden. 

NB! Det må gjennomføres et møte før søknad kan sendes. Se prosedyre for det 4 årige yrkesfagsløpet. Link til prosedyre

Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler som kan søkes gjennom hele året eller til alle midlene er tildelt. Det kan søkes om inntil 40 000,- Søknaden må begrunnes. Benytt digitalt søknadsskjema for stimuleringsmidler 

Bedriftene kan søke stimuleringsmidler for ekstra oppfølging i oppstart av læretiden ved f.eks: 

  • språkutfordringer 
  • helseutfordringer 
  • sosiale eller kulturelle behov 
  • sikre læreplassen 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 13.05.2024 kl.08:53