Prøvenemnder

Alle som skal opp til en praktisk fag-/ svenneprøve må vurderes av en prøvenemnd. Telemark fylkeskommune har prøvenemnder i 57 ulike fag. Vi samarbeider også med andre fylker om enkelte prøvenemnder.

Å være i prøvenemnd er et verv. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen og må gjennomgå en obligatorisk opplæring. Medlemmene er sensorer til fag-, svenne- og kompetanseprøver og er ansvarlige for sluttvurderingen av de praktiske prøvene. I tillegg til å arbeide med prøver, har nemndene også rollen som yrkesutvalg for fag- og yrkesopplæringen, for eksempel ved godkjenning av nye lærebedrifter eller praksis i praksiskandidatordningen.

Lage og vurdere fag-/ svenne- eller kompetanseprøver

Lage og vurdere prøver

Prøvenemndsmedlemmer har ansvaret for å lage eller godkjenne forslag til fag- og svenne prøver. Under finner dere en lenke til Utdanningsdirektoratets nettside. Der finner dere informasjon om oppgavene og ansvaret som følger med prøvenemndsvervet. I tillegg finner dere tips og råd om hvordan dere kan gå frem når dere skal lage og gjennomføre fag- svenneprøver.

Fag- svenneprøver

Eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver

Reviderte vurderingsgrunnlag legges ut i løpet av våren 2024 for LK20. (Vurderingsgrunnlag)

Henvend deg til Telemark fylkeskommune jeanne.m.finsrud@telemarkfylke.no om du har behov for et eksempel.

Revisjon og nyheter fra feltet

Det foregår for tiden en revidering av forskrift til opplæringslova i forhold til prøvenemnder og fagprøver. Antall programområder øker fra 8 til 10. Les mer på Regjeringen.no

Denne kommende endringen fører til at alle læreplaner blir revidert i løpet av de neste to årene. Vi anbefaler at dere følger med på vår hjemmeside og på Utdanningsdirektoratets nettside - Lage og vurdere fag- svenneprøver

 

Honorar ved fagprøve

Mer om honorar og godtgjøring

Hva kan det kreves godtgjøring for?

Medlemmer av prøvenemnd må fylle ut kravet digitalt i reiseregningsmodulen.

Du kan lese mer om hvordan du går frem og hva du kan kreve i Veiledning for prøvenemnd i Visma 

Her er de ulike skjemaene

Nettkurs

Nettkurs for prøvenemndsmedlemmer

Vi har laget et nettkurs for prøvenemnder som gir informasjon om vervet og nyttige lenker. Det tar ca. 45 minutter og kan gjennomføres både på telefon, PC og nettbrett.

Meld deg på nettkurset her

Du registrerer deg med brukernavn som er mobilnummeret ditt, passord lager du selv. Fra du er registrert har du en frist på 7 dager til å gjennomføre kurset. Når det er 3 dager igjen av fristen, vil du få en purring. Da er det om å gjøre å fullføre. Det enkleste er å registrere seg og fullføre med en gang.

Har du spørsmål eller utfordringer, ta kontakt med Jeanne Finsrud på epost jeanne.m.finsrud@telemarkfylke.no

Kompetansepakker Fagfornyelsen

Ønsker du å mer kompetanse ift kommende læreplaner og vurdering? Utdanningsdirektoratet har laget kompetansepakker for prøvenemndsmedlemmer.

Kompetansepakken skal støtte prøvenemnder med å ta i bruk nye læreplaner, og bidra til å tolke og forstå disse med utgangspunkt i lærebedriftens arbeidsoppgaver.

Kompetansepakken følger prosessen med å utvikle en fag-/svenneprøve, og består av seks moduler. Anslagsvis vil du bruke 1-2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv eller sammen med prøvenemndsmedlemmer, kandidater, kollegaer eller andre. Kompetansepakken kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i fagfornyelsen og de nye læreplanene. Start med «Før du begynner» for å tilpasse kompetansepakken til ditt behov, fagområde og bosted. 

Følg lenken og gjennomfør modulene når det passer deg. Lykke til!

Nyttige lenker

Læreplaner

Opplæringslova

Forskrift til opplæringsloven

Kontaktinformasjon Telemark fylkeskommune:

Forslag til prøvenemndene skal normalt skje gjennom organisasjonen i arbeidslivet (NHO og LO), men fylkeskommunen kan også oppnevne medlemmer. I Telemark er det ca 330 medlemmer fordelt på 57 nemnder og fag.

Har du lyst eller interesse for å delta i prøvenemndsarbeid, kan du kontakte:

Jeanne Finsrud på epost jeanne.m.finsrud@telemarkfylke.no

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 22.05.2024 kl.13:35