Bransjesamarbeid: Rekruttering til yrkesfag!

Mat- og måltidsbransjen har et økende behov for fagarbeidere, samtidig som rekruttering til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er fallende.
Foto: Stina Glømmi

Det er også et behov i arbeidsmarkedet for flere fagretninger innenfor industrifagene og innenfor bygg- og anleggsfagene. Her er det god innsøking, men bransjen oppgir at de ønsker flere lærlinger og flere søkere.

Bakgrunn

I Fylkestinget i Vestfold og Telemark desember 2020, kom verbalvedtak 8 i fylkestingsak 161/20:

"Fylkesrådmannen bes komme med en sak til fylkestinget i løpet av første halvår 2021 som viser muligheter og framdrift for igangsetting av et bransjesamarbeid for rekruttering. Bransjesatsningen skal knytte til seg nøkkelpersoner og/eller næringsklynger innenfor bransjer med et stort kompetansebehov for å øke rekrutteringen og statusen til utvalgte utdanningsløp. Restaurant og Matfag (RM) skal prioriteres."

Ny podkast knuser myter om yrkesfag

Mandag 3. oktober slippes fylkeskommunens første podkast. Hvorfor? For å knuse seiglivede myter om yrkesfag.

I de 6 episodene møter du 12 ulike gjester fra fylket. Mytene som diskuteres er:

1) Fagbrev gir ikke jobb i framtida

Fagbrev gir ikke jobb i framtida

2) Fagbrev er et hinder for høyere utdanning

Fagbrev er et hinder for høyere utdanning

3) Yrkesfag er kjedelig

Yrkesfag er kjedelig

4) Yrkesfag er bare for "skolesliterne

Yrkesfag er bare for skolesliterne

5) Yrkesfag er bare for tøffe gutter

Yrkesfag er bare for tøffe gutter

6) Det er vanskelig å ta fagbrev

Det er vanskelig å ta fagbrev

Publisert: 01.02.2022 Oppdatert: 29.12.2023 kl.09:00

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av: