Våre skjemaer

Her vil du finne skjemaene for opplæring i bedrift. Noen skjemaer er digitale og noen er i PDF format, PDF skjemaer må sendes inn via post eller eDialog. På grunn av deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune er ikke alle skjemaer for Telemark fylkeskommune klare enda av tekniske årsaker. Vi beklager ulempene dette medfører.

For elever, lærlinger og praksiskandidater

Lærling, lærekandidat eller elev?
 
Praksiskandidat eller fagbrev på jobb?

Oppmelding til fag-/svenneprøve som praksiskandidat

Praksiskalkulator

Fagbrev på jobb (PDF) søknad om kontrakt

For lærebedrifter og opplæringskontor

Bli lærebedrift eller opplæringskontor
Søke om å bli godkjent lærebedrift, medlemsbedrift eller opplæringskontor
 
Andre skjemaer for lærebedrift
 
Avklaringsskjema - digitalt, som bedrift skal fylle ut og lærling/lærekandidat skal signere 
 
Rutine for avklaringsmøter (PDF) for lærebedrifter og opplæringskontor - kommer med logo for Telemark
 
Søknad om stimuleringsmidler - for lærebedrifter
Søknad om tilretteleggingsmidler blir lagt her når det åpnes for søking.
Rapport for tilretteleggingsmidler blir lagt her.
 
Veiledning i frittstående lærebedrifter
Veiledningsskjema for faglige ledere i frittstående lærebedrifter
Veiledningsskjema for lærlinger i frittstående lærebedrifter
Referatskjema for veiledningsmøter i frittstående lærebedrifter (for fagrådgiver i møtet)
 
____________________________________________________________________

PDF-skjemaer må sendes med eDialog eller brevpost

Sendt trygt via e-dialog
 
Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.
 
 
Eller send med brevpost til adresse:

Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 
 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 06.05.2024 kl.15:29