Opplæringskontorene

Opplæringskontorets hovedoppgave er å hjelpe sine medlemsbedrifter med en rekke praktiske oppgaver.
Opplæringskontorene i Telemark

Det er mange som samarbeider om den yrkesfaglige delen av opplæringsløpet. Vårt mål er at flest mulig skal mestre opplæringen og at etter endt opplæring står med et fag-/ svennebrev, kompetansebevis eller vitnemål i hånden klare til å være en selvstendig fagarbeider. 

 

Opplæringskontorene i tidligere Vestfold og Telemark hadde en felles nettside, og de har foreløpig ikke etablert egne nettsider for de i Vestfold og de i Telemark.

Her er nettsiden til opplæringskontorene

 

Hva skal til for å bli godkjent opplæringskontor?
Hva bistår opplæringskontoret med?
  • Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen og er ansvarlig for opplæringen og det administrative arbeidet i læretiden. Dette synliggjøres gjennom lærekontrakten. Medlemsbedriften har ansvaret for den daglige opplæringen i faget. Dette synliggjøres gjennom arbeidsavtalen.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for den lovpålagte oppfølgingen underveis i læretiden og veileder lærling og medlemsbedrift gjennom faste møtepunkter.
  • Opplæringskontoret kan bistå med å omplassere lærlingen til en annen medlemsbedrift ved behov.
  • Opplæringskontoret kan arrangere kurs og samlinger for sine medlemsbedrifters lærlinger og faglige ledere.
  • Opplæringskontoret kan bistå med rekruttering til læreplasser.
Ønsker du å bli kontaktet?

Har du spøsmål og ønsker kontakt så kan du sende en e-post til fagopplaring@telemarkfylke.no så vil en av våre medarbeidere ta kontakt.

Spesielt for opplæringskontorene

Mal søknadsskjema medlemsbedrift

Innsiktsrapporten

Nye TLKP`er - Fagfornyelsen

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Byggdrifterfaget

Ernæringskokkfaget

Helsearbeiderfaget

Kokkfaget

Logistikkfaget

Motormekanikerfaget

Produksjonsteknikkfaget

Salgsfaget

Servitørfaget

Tømrerfaget