OT-råd

I fylkestinget desember 2020 ble det vedtatt at Vestfold og Telemark ungdomsråd skal ha en representant fra Oppfølgingstjenesten (OT). For å sikre en god representasjon og legge til rette for bredere medvirkning av ungdom i OT ble det etter en tid satt i gang et arbeid for å etablere et eget OT-råd. Rådet kom for alvor i gang våren 2023 og består av medlemmer fra alle avdelingene i Vestfold og Telemark. OT-rådet skal sikre medvirkning fra målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Kontaktinformasjon

Kaisa Kjeilen (leder)
tlf. 913 24 626

Julia Oniszczuk (nestleder)
tlf. 957 88 290

Nicklas Kittilsen (medlem)
tlf. 469 54 904

Filippa L. Ormann (medlem)
tlf. 918 30 024

Karine Westlund (medlem)
tlf. 410 61 818

Rebecca Boijort Breivik (medlem)
tlf. 902 96 274

 

Medvirkning

Mandat