SMI-skolen

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar Telemark fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon eller bosatt i barneverninstitusjon.

Skolen gir opplæring ved flere helseinstitusjoner og lokasjoner i regionen, bla.  Sykehuset Telemark (Skien), Tyrilistiftelen (Skien) og Leirvollen (Skien).  Skolen gir et tilpasset og spesialpedagogisk tilbud til alle sine elever.

Skolens ansatte

Skolen har 14 ansatte fordelt på 12 pedagoger, 1 miljøarbeider og 1 leder.