Bystrategi Grenland

Bystrategi Grenland er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Samarbeidet i Bypakke Grenland er formalisert gjennom Bystrategi Grenland. Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo. Bamble kommune er ikke med i Bypakke Grenland fase 1.

Dagens bypakker og belønningspakker skal fremover samles i det regjeringen kaller byvekstavtaler

Om samarbeid og organisering i Bystrategi Grenland

​​​Bystrategi Grenland samarbeider om oppfølging av felles vedtak og langsiktig strategisk arbeid:​​​​​​​

Samarbeidspartene har ansvar for å samordne sine virkemidler for å nå felles vedtatte mål.

Bystrategisamarbeidet har seks temagrupper som bistår sekretariat, prosjektkontor, administrativ og politisk koordineringsgruppe innenfor fagområdene: gåing og sykling, kollektivtransport, arealutvikling, næringsutvikling, kommunikasjon samt statistikk og analyse.   

Organisasjonskart Bystrategi Grenland

imageo9x7n.png

Hva skal Bystrategi Grenland oppnå?

Gjennom bystrategisamarbeidet skal Grenland bidra til å oppfylle de nasjonale klimamålene, og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion​​​​​​​​​​​​​​.

Hovedmålene til Bystrategi Grenland:

  • I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).
  • Grenland skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft.
  • Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger.

Dette oppnår vi gjennom prosjektene i Bypakke Grenland som gjør det:

 

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 20.12.2023 kl.10:27

Oppdatert på bypakka?

Ønsker du oppdatert fakta om bypakka?

Da anbefaler vi deg å følge med på nettsiden til Bypakke Grenland. 

 

Birgitte Hellstrøm
Rådgiver Bystrategi Grenland
Olav Risholt
Prosjektleder Bypakke Grenland
Birgitte Finne Høifødt
Kommunikasjonsansvarlig