Planer under arbeid

Telemarksplanen

Prosessen med å lage Telemarksplanen 2024-2028 (Regional planstrategi) startet for fullt høsten 2023, når det nye fylkestinget var på plass. 

Telemarksplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokumnet, og beskriver den ønskede retningen for samfunnsutviklingen i Telemark. 

Her kan du lese mer om arbeidet med Telemarksplanen

Fylkesmelding om kysten i Telemark

Prosessen for å lage en fylkesmelding om kysten i Telemark er i gang. 

Fylkesmeldingen skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et nasjonalt og regionalt perspektiv, samt tilrettelegge for en lik forvaltning av kystarealene i alle kommunene.

Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS)

Her kan du lese om arbeidet med fylkesmeldingen for kysten i Telemark

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 30.05.2024 kl.12:35