Temakart

Her finner du linker til viktige kart som legges til grunn for fylkeskommunens arbeid. Kartene er dynamiske og interaktive og er satt sammen av kartlag utarbeidet både av fylkeskommunen og andre parter i Norge Digitalt samarbeidet

Plankart for RPBA

Her kan du åpne kartprosjektet med mulighet for å se plankartet sammen med temakartene.

Kart for byregnskapene

Byregnskapene er en del av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA. Det er utarbeidet et byregnskap for sentrumsområdene for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, med et tverrfaglig innhold. I denne rapporten, «Byregnskap Vestfold», er funnene fra de fem byene sammenstilt og vurdert. Hensikten er å se tendensene på både et regionalt og lokalt nivå. Byregnskapene er en tverrfaglig dokumentasjon, og kan bidra inn i kommunenes arbeid med sentrumsutviklingen og strategiske prioriteringer.

Her finner du kart for byregnskapene 

Rekreasjonsområder og allmenninger

Oversikt over rekreasjonsområder og allmenninger i byer og tettsteder finner du her

Prosjektrapporten finner du her