Telemarksplanen 2024-2028

Prosessen med å lage en ny regional planstrategi for Telemark fylkeskommune startet for fullt høsten 2024. Vi kaller planstrategien for Telemarksplanen.

Prosessen med å lage Telemarksplanen 2024-2028 (Regional planstrategi) startet for fullt høsten 2023, når det nye fylkestinget var på plass. 

Telemarksplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokumnet, og beskriver den ønskede retningen for samfunnsutviklingen i Telemark.

En ny Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Telemark fylke i valgperioden. Derfor kaller vi planstrategien for Telemarksplanen. 

Her kan du lese om arbeidet Telemarksplanen 2024-2028 

Publisert: 26.10.2023 Oppdatert: 20.12.2023 kl.14:54

Tom Omnes Lia
Rådgiver
Tor Arne Hellkås
Seksjonsleder