Bruer og bruåpninger

Telemark fylkeskommune drifter og vedlikeholder en rekke veibruer.
Buss oppå Porsgrunnsbrua.
Buss oppå Porsgrunnsbrua. Foto: Eva Susanne Drugg

I alt har fylkeskommunen ansvar for 771 veibruer. 

Flere av disse bruene er klaffebruer, som kan åpnes for passerende båttrafikk. Porsgrunnsbrua er den brua på fylkesveinettet som åpnes hyppigst for trafikk. 

Porsgrunnsbrua 

Porsgrunnsbrua på fylkesvei 356 ble tatt i bruk i 1958. Brua åpnes både for nyttetrafikk og for fritidsbåter. Seilingshøyden under brua er 8 meter. 

Porsgrunnsbrua har ikke faste åpningstider. 

Følgende rutine gjelder for åpning av Porsgrunnsbrua (fra og med 11.7-22): 

  • Nyttetrafikk vil alltid kunne passere.
  • I helgene er det ingen regulering.
  • På hverdager åpnes ikke brua for fritidsbåter mellom klokka 07.00 og 09.00, og mellom klokka 15.00 og 17.00.
  • Ellers i døgnet begrenses bruåpningene til hver halve time.
  • For å bestille bruåpning må man ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefon 35 93 16 08 eller kalle opp på VHF-kanal 12, bruk kallesignal «Bruvakta Porsgrunn».

 

Publisert: 28.06.2022 Oppdatert: 12.12.2023 kl.13:15