Reisekort på ferje for fastboende på øyene

Ferja MF Kragerø holder på å legge til ved Kragerø ferjeleie.
De fastboende på ferjene kan nå skaffe seg reisekort slik at de kan reise gratis også i sommersesongen. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

20.03.2024

Oppdatert:

21.03.2024 kl.12:29

I forbindelse med at det innføres betaling på ferjene i Brevik- og Kragerøskjærgården kan fastboende på øyene søke om reisekort.

Gjennom dette vil de fastboende få gratis ferje også gjennom sommerhalvåret. Alle fastboende over seks år må ha reisekort med bilde for å kunne reise gratis med ferjene. 

Beboere over 16 år vil også ha mulighet til å føre opp inn til to kjøretøy på sitt reisekort. 

Informasjon om reisekort vil være tilgjengelig på henholdsvis Porsgrunn og Kragerø kommunes nettsider. 

Søk om reisekort hos Porsgrunn kommune

Søk om reisekort hos Kragerø kommune her

Refusjon 

Fastboende uten reisekort må fra 1.april betale på fergen frem til kortet er mottatt.

Frem til 19 april vil du som har løst billett mot kvittering få refundert billettene. Dette refunderes av fergeselskapet, kopi av kvittering for betalt billett sendes inn sammen med kopi av reisekort og kontonummer. Siste frist for innsending av refusjonskrav er mandag 22. april. Sendes til/leveres til:

Kragerø fjordbåtselskap IKS
Ytre Strandvei 1

3770 Kragerø

Åpningstider: man – fredag 0900 - 1430


Emneord:

Samferdsel