Politiske uttalelser

Her finner du politiske uttalelser fra Samferdsel i Telemark fylkeskommune.

Stoppmønster Vestfoldbanen

Les Telemark fylkeskommunes uttalelse om vurderinger av stoppmønster i nordre Vestfold fra desember 2025. 

Uttalelsen er et svar på utredningen «Tiltaksanalyse til NTP 2025-2036 – vurderinger av stoppmønster i Vestfold» oversendt fra Jernbanedirektoratet 4. september 2023 og invitasjon i Togforum Vestfoldbanen og Bratsbergbanen til å svare på utredningen innen 30. september 2023.

Uttalelse fra hovedutvalg Telemark til utredning av stoppmønster på Vestfoldbanen

Publisert: 21.02.2024 Oppdatert: 21.02.2024 kl.13:04