Fv. 355 Tjønnefoss–Fyresdal

Fylkesvei 355,  Fyresdalsveien, skal oppgraderes for 107 millioner kroner

Fylkesvei 355 i Fyresdal er en av veiene i Vestfold og Telemark med stort behov for oppgradering. Betydelige deler av veien har ujevnt veidekke med telhiv, hull og lange strekninger med dårlig asfalt og kantsig.

Tre bryter gjennom asfalten på fv 355.jpg
Her bryter et tre gjennom asfalten

Dette gir store problemer for utrykningskjøretøy, som har vært nødt til å holde svært lav hastighet. I tillegg gjør det dårlige veidekket det vanskelig å brøyte veien om vinteren.

Samtidig er veien svært viktig for innbyggerne i Fyresdal og gjennomgangstrafikken. 

 

Oppgraderes for 107 millioner kroner

Hovedutvalg for samferdsel har derfor bestemt at fv. 355 er en av veiene i fylket som i nå skal oppgraderes, som del av en stor oppgraderingspakke til nær en halv milliard kroner over de neste 5 årene, til sårt tiltrengt oppgradering av veier, bruer og rassikring.

Hovedutvalget har bevilget 78,5 millioner kroner til oppgraderingen av fv. 355. I tillegg har fylket fått 28,5 millioner kroner fra staten til prosjektet, slik at den totale rammen for oppgraderingen av Fyresdalsveien er 107 millioner kroner. 

Oppgradering over fire år

Totalt 19 kilometer av veien skal oppgraderes, 15 kilometer i Fyresdal og 4 kilometer i Nissedal kommune. Dermed er det dessverre slik at ikke hele veistrekningen mellom Tjønnefoss og Fyresdal blir oppgradert - selv med en bevilgning på 107 millioner kroner er det ikke mulig. 

Arbeidene begynner i år, og vil gå over fire år frem til 2025. I første omgang er det strekningen Gråndalen-Fyresdal som får oppstart i 2021.

Deretter fortsetter arbeidet i 2022 fra begge ender av veien, både sørover fra Fyresdal sentrum og fra Tjønnefoss mot Kilsund i Nissedal kommune. 

Kart oppgradering fv. 355 Tjønnefoss-Fyresdal.jpg

Dette blir gjort

Blant tiltakene som skal gjennomføres på fv. 355 er: 

  • Forsterke vegkroppen ved å skifte masse, e.l.
  • Kantforsterking
  • Grøfterensk og lage grøfter med god drenering
  • Skifting av stikkrenner
  • Fjellrensk
  • Fjerne vegetasjon for å sikre sikt
  • Skifte/oppgradere rekkverk
  • Legge slitelag med asfalt