Fv. 359 Åse bru

Ny Åse bru på fv. 359 mellom Lunde og Bø, ble åpnet i november 2021.
Bildet viser gamle Åse bru mens entreprenør så vidt har begynt å gjøre seg klar til å bygge ny bru.

Arbeidet med å bygge den nye brua startet i april. Når vi nå står med fasiten i hånden, vet vi at prislappen for hele prosjektet ble rundt 48 millioner kroner.  Det er en innsparing på fem millioner kroner i forhold til rammen.

Betalt av fylket

Hele regningen er betalt av Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Den gamle brua, som var fra slutten av 1950-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Fram til nå har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Åse bru har vært innsnevret i flere år
Den ble bygd der hvor den gamle lå. Foto: Tor Arvid A. Gundersen


Gamle Åse bru bestod av fem spenn, som ble bygd i flere omganger. Den nye brua er 35 meter og har kun ett spenn. Typen bru er spennarmert betongplatebru.  Flere alternativer har blitt vurdert, men den endelige løsningen ble  å fjerne den gamle brua og bygge den nye på samme plass.

Ett år før tida

Denne løsningen gjorde det også mulig å bygge ny bru uten reguleringsplan, derfor ble også brua ferdig ett år tidligere.
Grunnforholdene har vært en stor utfordring. På hver side av brua er det bygd 200 meter ny vei. All masse fra den gamle veien er byttet ut med ny. I disse fyllingene er det delvis støpt hele betongplater og striper med betong.  Sammen med nesten to kilometer meter betongpeler som er slått ned til fjell, vil fundamenteringen gjøre den nye veien stabil.  
I tillegg til de løse massene og elva, er veien også bygd nær Sørlandsbanen.  Kontinuerlig har grunnen blitt overvåket med måleinstrumenter for å fange opp eventuelle endringer i grunnen. 

Nær 2 000 meter med betongpeler er slått ned i fjell, i tillegg er selve brua forankret i berget under løsmassene. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

 

Takk til lokalbefolkning


Den nye brua er bygd uten en fordyrende midlertidig bru.  Ulempen har vært at veien måtte stenges i byggeperioden på seks måneder. Vestfold og Telemark fylkeskommune takker lokalbefolkningen for tålmodigheten som er utvist mens fv. 359 har vært helt stengt og  trafikken har blitt ledet om rv. 36 og fv. 18 Tjønnåsvegen.
Hele bruprosjektet harr vært gjennomført med egne ressurser i fylkeskommunen

Sommeren 2022 vil et ble lagt et nytt slitelag med asfalt både på  brua og på de delene av fylkesveien som er utarbeidet de siste to årene.

Det er Morgedal Entreprenør som har utført byggeoppdraget.

Fylkesvei 359 har blitt utbedret nå i sommeren 2020. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Sommeren 2020 ble deler av fylkesvei 359 utbedret.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Fakta

Lengde: 400 meter

Brulengde: Ca. 35 meter

Brutype: Spennarmert betongplatebru

Byggestart: April 2021

Ferdig: November 2021

Kommune: Midt-Telemark

Offisiell åpning: Mandag 15. november 2021

Kontakt:

Svein A. Tovslid, tlf, 95 89 72 25