Fv. 363 "Gamle E18 i Bamble"

Den gamle E18 blir fylkesvei etter at ny E18 er bygd gjennom Bamble. I forbindelsen med overtakelsen skal den settes i bedre stand.

Det er satt satt av 75 millioner kroner fra utbyggingen. 
Det første som allerede er gjort, er å rive de to gamle gatekjøkken- og toalettbyggene på Rasteplassen Svartorkjær. Det vil også bli ryddet bort en del vegetasjon nær veien slik at sikten til trafikantene blir bedre.

Rasteplassen på Svartorkjær er revet ned.
Kioskene og sanitærbyggene på Svartorkjær rasteplasser, er nå jevnet med jorden. Foto: Tor Arvid A. Gundersen.

Deler av veistrekningen som skal overtas, har også hjulspor som skal asfalteres.
Generelt skal forholdene legges bedre til rette for de myke trafikantene, blant annet ved å bygge ny gang- og sykkelvei langs deler av veien.   Nye punkt for at de myke trafikantene tryggere skal kunne krysse veien, vil også bli lagt til rette. Langs veien er det også dårlig vegrekkverk som skal erstattes med nye.  Det er også flere mindre bruer som skal rehabiliteres.

Essa-dumpa på gamle E18
Essa-dumpa i Bamble. Den blir nå en del av fv. 363.

Noen av tiltakene som skal settes i verk, krever at det lages reguleringsplan. Disse skal det nå arbeides med.  Deler av gamle  E18 er allerede overtatt, resten skal tas over av Vestfold og Telemark fylkeskommune i oktober 2020.

En mann setter opp nye stolper til vegrekkverket.
Flere steder langs veien blir gamle vegrekkverk erstattet med nye.  Her settes det nye litt lenger inn mot veien, for å få bedre innfesting.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

Fakta

 

Fase: Reguleringsfase

Start: 1. kvartal 2020

Ferdig: Ikke klart

Kommune: Bamble

Kontakt:

Byggeleder Anne Refsdal,

tlf. 97 74 17 97