Fv. 38 Kragerø- og Vadfosstunnelene

Kragerø og Vadfosstunnelene er oppgradert i samsvar med EU-krav.
Kragerøtunnelen 535 meter lang.

Vadfosstunnelen stenger

Sikkerhetsutstyret i Vadfosstunnelen er oppgradert. Samtidig har det også blitt utført arbeider med overvannsanlegget utenfor tunnelen for å forbedre rensingen av vaskevannet fra tunnelen. 

Kragerøtunnelen er eldst av de to tunnelene og får mer omfattende rehabilitering.
Kragerøtunnelen er eldst av de to tunnelene og har fått mest omfattende rehabilitering.

Entreprenør for oppgraderingen er OneCo Infra as, avdeling Arendal, og arbeidet har en kostnadsramme på vel 23 millioner kroner inklusive mva.

Møter EU-krav

Alle tunneler over 500 meter skal rehabiliteres og oppgraderes slik at de tilfredsstiller sikkerhetsforskrift satt av EU.  I 2019 ble arbeidet med Porsgrunnstunnelen midt i Porsgrunn sentrum ferdig, nå er turen kommet til de to tunnelene på fv. 38 i Kragerø.

De to tunnelene som er henholdsvis 680 og 535 meter lange, er bygget på litt ulik tid, derfor blir det også litt ulikt hva som skal gjøres i dem. 

Ved Kragerøtunnelen er de tekniske byggene utvidet og oppgradert.  Disse er på et vis veldig store sikringsskap, som er delt inn i ulike rom til de forskjellige funksjonene. Det betyr blant annet at det er egne rom til installasjoner som DAB-radio og mobiltelefon, nødstrøm, styringssystemer og høyspent. Sikkerheten står i høysetet, derfor skal det også legges strømtilførsel fra begge sider, slik at selv om strømmen blir kuttet fra en side, så skal det være lys i tunnelen med strøm fra motsatt side.

Rømningslysene i begge tunnelene er fortettet slik det blir kortere avstand mellom lysene. Vi har også ny sikkerhetsstyring, bommer og røde varsellys i tunnelene. 

I Kragerøtunnelen skal  også overvannssystemet utbedres.

Vadfosstunnelen

 

Fakta

Vadfosstunnelen:  680 meter

Kragerøtunnelen: 535 meter

Start:  April 2021

Ferdig: Desember 2021

Kommune: Kragerø

Flere saker om Fv. 38 Kragerø- og Vadfosstunnelene