For samarbeidspartnere

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for tannhelsesektoren og ansatte i kommunene.

Skjemaer

Tilbud- og innmeldingskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap

Søknad om tannbehandling til voksne rusavhengige

Henvisningskjema helsestasjon

 

Fagstoff

Håndbok i munn- og tannstell

Et informasjons- og veiledningshefte for ansatte i hjemmetjenesten fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

 

Henvisning til narkosebehandling i Porsgrunn

Informasjon som tannlegen kan skrive ut og gi til pasienten:

Informasjon før tannbehandling i narkose.       

Skjema som tannlegen skal skrive ut og gi til pasienten for utfylling:

Samtykkeerklæring ved tannbehandling i narkose.

Legeundersøkelse- gjestepasientskjema

Informasjon til tannlegen om prosedyren:

Retningslinjer for bruk av narkose ved tannbehandling  

 

Henvendelser vedrørende narkose kan gjøres til Skien tannklinikk:

Adresse: Telemarksvegen 170,3730 Skien

Telefon: 35 58 39 20

Endring av timeavtaler må avtales på telefon.

E-post: skien.tannklinikk@telemarkfylke.no

Sensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.