Kva kostar det?

Her finn du oversikt over prisar for tannbehandling ved dei offentlege tannklinikkane i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nokon har rett til gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta. Kven det gjeld kan du lese om her.

Prisliste 2022

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøking tannlege  2295 700
Undersøking tannpleiar  1425 700
Undersøking spesialist   1175
Røngten pr. bilde   130
Lita fylling 2295 920
Middels fylling 2295 1430
Stor fylling 2295 1710
Bedøving 2295 180
Fjerning av tann, enkel 2295 995
Førebyggande behandling tannlege 2295  
Førebyggande behandling tannpleiar 1425  
Heilkrone* 2295 4495
Heilprotese, ein kjeve* 2295 5635

 

  • Timepris: Ved behandling som varer inntil ti minutt, kan det bli tatt betaling for ti minutt. Behandlingar som varer lenger enn ti minutt kan det blit tatt betaling per påbyrja fem minutt.
  • Merknad/*: I takstane inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjonar og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tannteknikar kjem i tillegg.
  • Betaling: Prisane forutset kontant betaling. Kvittering skal vere spesifisert. Før behandling startar skal tannlegen gi eit overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget bli utforma skriftleg.
  • Anna: Betalande pasientar som uteblir eller melder avbud seinare enn 24 timar før avtalt time, må betale 850 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Nokon kan ha rett på å få dekt reisa til tannlegetimen. Her finn du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårleg råd?

Har du dårleg råd, er det mogleg å søke økonomisk stønad frå NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finn du på nav.no.

Retningsliner for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takstar for tannbehandling 2022

Komplette takster 2022 med rettleiingshefte for VTFK

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 16.09.2022 kl.09:58