Kva kostar det?

Her finn du oversikt over prisar for tannbehandling ved dei offentlege tannklinikkane i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nokon har rett til gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta. Kven det gjeld kan du lese om her.

Prisliste 2024

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøking tannlege  2490 761
Undersøking tannpleiar  1550 761
Undersøking spesialist 4670 1651
Røngten pr. bilde   141
Lita fylling 2490 1038
Middels fylling 2490 1549
Stor fylling 2490 1851
Bedøving 2490 198
Fjerning av tann, enkel 2490 1080
Førebyggande behandling tannlege 2490  
Førebyggande behandling tannpleiar 1550  
Heilkrone* 2490 4866
Heilprotese, ein kjeve* 2490 6096

 

  • Timepris: Ved behandling som varer inntil ti minutt, kan det bli tatt betaling for ti minutt. Behandlingar som varer lenger enn ti minutt kan det blit tatt betaling per påbyrja fem minutt.
  • Merknad/*: I takstane inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjonar og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tannteknikar kjem i tillegg.
  • Betaling: Prisane forutset kontant betaling. Kvittering skal vere spesifisert. Før behandling startar skal tannlegen gi eit overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget bli utforma skriftleg.
  • Anna: Betalande pasientar som uteblir eller melder avbud seinare enn 24 timar før avtalt time, må betale 890 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Nokon kan ha rett på å få dekt reisa til tannlegetimen. Her finn du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårleg råd?

Har du dårleg råd, er det mogleg å søke økonomisk stønad frå NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finn du på nav.no.

Retningsliner for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)


Takster

Helsedirektoratets takstar for tannbehandling 2024

Komplette takster 2024 med rettleiingshefte for VTFK

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 21.03.2024 kl.13:57