Skal du klage?

Her kan du lese om hvordan du kan klage på tannbehandling ved offentlige og private tannklinikker.

Klage på behandling ved offentlig tannklinikk

Har du hatt en dårlig opplevelse ved en offentlig tannklinikk? Da kan du klage. Vi har regler for hvordan vi løser klager. Dette er for å sikre at både pasienter og ansatte blir rettferdig behandlet.

Hva kan du klage på?

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått dine rettigheter oppfylt, hvis du er misfornøyd med behandlingen eller oppførselen til den som har behandlet deg.

Slik klager du

Vi anbefaler at du først prøver å snakke med den personen eller klinikken det gjelder, før du klager skriftlig. Det er ofte lettere å finne en løsning på denne måten.
Hvis du fortsatt ønsker å klage, kan du sende klagen på e-post via den sikre digitale innsendingskanalen eDialog eller per post til:

Telemark fylkeskommune v/sektor Tannhelse

Postboks 2844
3702 SKIEN

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd etter at du har klaget, kan du klage videre til fylkestannlegen i Telemark fylkeskommune. Hvis du fortsatt er misfornøyd etter denne klagen, kan du klage videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Du kan også klage direkte til Statsforvalteren hvis du ønsker det.

Erstatning hvis du har fått en skade

Fylkeskommunen plikter å være medlem av Norsk pasientskadeerstatning, NPE. Hvis du har fått en skade ved en av våre, kan NPE erstatte det økonomiske tapet ditt. Erstatningen kan dekke alt fra tap av inntekt, menerstatning og rene utgifter. Klagen må meldes innen tre år etter skadetidspunktet. 

Hvis det økonomiske tapet under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Da må du i stedet henvende deg direkte til tannklinikken der skaden skjedde. 

Klage på behandling ved privat tannklinikk

Slik klager du

Hvis du vil klage på behandling ved en privat tannklinikk starter du med å kontakte tannlegen som utførte behandlingen.

Hvis dere ikke blir enige, og tannlegen er medlem av Den norske tannlegeforening, kan du kontakte Telemark tannlegeforenings lokale klagenemd.

Hvis du får medhold i klagen, kan tannlegen bli bedt om å gjøre behandlingen på nytt, eller betale tilbake det du har betalt for behandlingen, eller deler av beløpet. Men husk, klagenemda kan ikke hjelpe deg med erstatningskrav. Dette må du ta opp med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller løse i retten.

Hvis du ønsker det, kan du også klage på tannlegen direkte til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Erstatning for påført skade ved privat tannklinikk

Tannleger som driver privat praksis skal være medlem av NPE. Hvis du har fått en skade hos en privat tannlege, kan NPE dekke skader etter feil i behandling. Erstatningen kan dekke tap av inntekt, menerstatning og rene utgifter. Klagen må meldes innen tre år etter skadetidspunktet.

vis du har fått en økonomisk skade som er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Da kan du henvende deg direkte til den tannklinikken der skaden skjedde.

Trenger du hjelp med å klage?

Pasient- og brukerombudet er gratis statlig tjeneste. De skal representere dine interesser og kan bidra med gratis råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Les mer om hvordan de kan hjelpe deg på deres nettsider.

Kontaktinformasjon

Pasient- og brukerombudet i Telemark

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 21.03.2024 kl.13:33