Har du glemt timen?

Dette må du gjøre hvis du glemmer tannlegetimen.

Si ifra så raskt som mulig

Ring tannklinikken så raskt som mulig om at du ikke kan komme. Dette gir oss mulighet til å kalle inn andre pasienter, og på den måten å tilby en best mulig tjeneste til deg i fylket.

Ikke møtt eller avbestilling senere enn 24 timer før timens start

Hvis du er en betalende pasient  som ikke møter opp eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må du betale et gebyr for avsatt tid. Gebyret baseres på dagens takster. 


Pasienter som etter lov faktureres etter Helse- og omsorgsdepartementets takster, er unntatt gebyret.

Når får jeg ny time? 

Hvis du ikke kommer til avtalt time, har du selv ansvar for å bestille ny. Dette gjelder også for deg som er forelder eller verge for en pasient. Du kan avtale ny time direkte med tannklinikken din.

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 14.11.2019 kl.09:20