Tannbehandlingsskrekk

Her finner du informasjon om vårt TOO-team som er et tilrettelagt tannhelsetilbud for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannbehandlingsskrekk, også kalt odontofobi.

Tilrettelagt tannbehandling

Å gå til tannlegen kan være ubehagelig eller skremmende for mange. Hvis du føler det slik, oppfordrer vi deg til å dele disse bekymringene med behandleren. Normalt vil tannlegen kunne hjelpe deg å takle behandlingen til tross for din frykt. For pasienter som har sterk tannbehandlingsskrekk er det mulig å få ekstra hjelp.

Vi har tverrfaglig behandlerteam som består av spesialopplært tannlege, tannhelsesekretær og psykolog. De gir angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling, og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep og/eller tannbehandlingsskrekk.

Etter at du er ferdig med angstbehandlingen blir du henvist til et tannbehandlerteam med en tannlege og tannhelsesekretær som har ekstra kompetanse og erfaring i å behandle redde pasienter. De følger deg opp og utfører nødvendig tannbehandling.

Hva kan du forvente deg?  

Hos oss vil du først få samtale med psykolog og senere angstbehandling hos tannlege og psykolog. Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi med eksponering.

Hovedmålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er redd for, slik at du i etterkant kan fullføre tannbehandlingen hos en tannlege som vi samarbeider med.

Henvisning 

Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, tannpleier, lege eller psykolog.

Hva koster besøk hos tverrfaglig behandlerteam?  

Angstbehandlingen og tannbehandlingen i regi av TOO er gratis.

Les mer om tilrettelagt tannbehandling på tooinfo.no og på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Har spørsmål om tilbudet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

TOO-teamet på Porsgrunn tannklinikk

Telefon: 35 56 65 60, mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Åpningstid: 08.00–15.00 

E-post: TOO.porsgrunn.tannklinikk@telemarkfylke.no    

OBS! Helseopplysninger og andre sensitive personopplysninger kan ikke sendes per e-post.

Adresse: C.E. Berg-Hanssensgate 20, 3916 Porsgrunn

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 08.02.2024 kl.13:19