Elevundersøkelsen 2023

Fire elever på vei opp trapp ute.
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Foto: Aleksandar Georgiev

Publisert:

07.11.2023

Oppdatert:

07.11.2023 kl.09:20

Svarene fra Elevundersøkelsen brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel.

Eleveundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Elevene svarer på spørmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere med vg2 og vg3.

Det er frivilling å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.

På udir sine sider finner du mer informasjon, tips til gjennomføring og infomasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet. Gå til udir.no her. 

Hva foreldre og elever må vite om Elevundersøkelsen finner du ved å følge denne linken.