Vekslingsmodellen

Tre kokker på rad ser mot kamera
Vil du jobbe med restaurant og matfag er dette nå et tilbud via Opplæringskontoret for salg, service, restaurant- og matfag (OSS & RM) Foto: XiXinXing - Getty images

Publisert:

21.02.2022

Oppdatert:

16.11.2022 kl.14:58

Er du ferdig med ungdomsskolen og har lyst til å jobbe mer praktisk? Vil du bli kokk, servitør, baker, ferskvarehandler eller pølsemaker?

4 års læretid - rett fra 10. klasse til lære i bedrift.

Noen lærer best ved å kombinere praksis og skole. Fra høsten 2023 kan du ta utdanning innen Restaurant og matfag i Kragerø, og flere næringer i Kragerø venter på å få lære deg opp. 
Dette er en del av vekslingsmodellen, der du kan ta hele opplæringstiden din i en godkjent lærebedrift! 
Utdanninga er lagt opp slik at du får status som lærling med en gang, og du må du derfor søke om lærlingeplass. Søknadsfristen er 1. mars.

Grunner for å velge mer praktisk arbeid:
• mange lærer mer når de gjør ting selv
• mange forstår teorien bedre ved å gjøre det i praksis.
• mange liker praktisk arbeid bedre enn skole
• du lærer bedre når du trives og har det bra
 
Du får opplæring i bedrifter, og det blir mye praktisk arbeid.
Det første året vil du kun ha opplæring i bedrift. 
De neste tre årene vil du i ha opplæring på skolen i januar-mars, resten vil være ute i bedrift. 
På skolen vil du ta fellesfag, og ha hele dager med studier. Se modellen under:

Skoleår 2023/24 vg1 - ingen fellesfag 

Årstrinn vg1
Fellesfag: ingen
Studiebelastning pr. år: 0%
Opplæringsperiode: -

Skoleår 2024/25 - vg2 - matematikk 1P-Y 

Årstrinn: Vg2 (sammen med vg1)
Fellesfag: Matematikk 1P-Y
Studiebelastning pr. år: 8,5%
Opplæringsperiode:
Januar og februar 2025 (opplæring på skolen) - 70 årstimer
Mai 2025 (digital opplæring) - 15 årstimer
Juni 2025 - Standpunkt og mulig eksamen
Totalt 85 årstimer

Skoleår 2024/25 - vg2 - Naturfag YF

Årstinn: vg2 (sammen med vg1)
Fellesfag: Naturfag YF
Studiebelastning pr. år: 5,7%
Opplæringsperiode:
Mars 2025 (opplæring på skolen) - 50 årstimer
Mai 2025 (digital opplæring) - 6 årstimer
Juni 2025 - Standpunkt og mulig eksamen
Totalt 56 årstimer

Skoleår 2025/26 - vg3 - Engelsk

Årstrinn: Vg3 (sammen med vg1 og vg2)
Fellesfag: Engelsk
Studiebelastning pr. år: 14,2%
Opplæringsperiode:
Januar, februar og mars 2026 (opplæring på skolen) - 120 årstimer
Mai 2026 (digital opplæring) - 15 årstimer
Juni 2026 - Standpunkt og mulig eksamen
Årstimer totalt - 135 årstimer

 

Skoleår 2025/26 - vg3 - Tverrfaglig eksamen

Årstrinn: vg3
Fellesfag:
Tverrfaglig eksamen
Studiebelastning pr. år: -
Opplæringsperiode: 

Mai/juni 2026
Forberedelser og gjennomføring av tverrfaglig eksamen
Totalt inntil 21 årstimer

Skoleår 2026/27 - vg4 - Sammfunnskunnskap

Årstrinn: vg4 (sammen med vg1, vg2 og vg3)
Fellesfag:
Samfunnskunnskap
Studiebelastning pr. år:
8,5%
Opplæringsperiode:
Januar og februar 2027 (opplæring på skolen) - 70 årstimer
Mai 2027 (digital opplæring) - 15 årstimer
Juni 2027 - Standpunkt og mulig eksamen
Totalt 85 årstimer

 

Skoleår 2026/27 - vg4 - Norsk YF

Årstinn: vg 4 (sammen med vg1, vg2 og vg3)
Fellesfag: Norsk YF
Studiebelastning pr. år:
11,4%
Opplæringsperiode:
Januar og februar 2026 (opplæring på skolen) - 80 årstimer
Mai 2026 (digital opplæring) - 10 årstimer
Juni 2026 - Standpunkt og mulig eksamen
Totalt 90 årstimer

 

Hvordan søker jeg?


Du søker i VIGO og velger FOB (full opplæring i bedrift) som 1. valg. Husk at du må søke andre utdanninger som valg 2 og 3.
Søknadsfrist: 1. mars.

I tillegg må du sende søknad til Opplæringskontoret på denne lenka; oss-rm.no 

Skoletilbudet er initiert av fylkeskommunen, og skjer gjennom et samarbeid med OSS&RM som har ansvaret for inntak, opplæring i programfag sammen med medlemsbedriften gjennom programfag, samt tverrfaglig eksamen, og Kragerø vgs som har ansvar for opplæring i fellesfag.