Teknologi- og industrifag

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Dette er et programfagområde som fører frem til yrker innen: Teknisk industri, Skipsindustri, Bilindustri, Tekoindustri, Motorfaget, Kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.
Utfra Vg1 teknikk- og industriell produksjon kan du velge totalt 67 fagbrev.

VG1 Teknologi og industrifag


Her skal du få en opplæring som er praktisk, variert og som gir deg en teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Du skal utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Du skal samarbeide og jobbe selvstendig etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon.

 

VG2 Industriteknologi


Her dannes grunnlaget for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Faget skal kunne bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Du skal få kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Du skal lære å drifte og vedlikeholde maskiner og teknisk utstyr, forstå samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring.

blobid2.jpg

Collage, bilder fra TIP. Foto: ansatte ved Kragerø vgs.

Publisert: 21.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:53

Bilde av og kontaktinfo om Marit Haug Marit Haug
Avdelingsleder undervisning yrkesfag