Informasjon om faget matematikk

Det er flere typer matematikk å velge i når du går videregående skole. Her forklarer vi de forskjellige typene.
Foto: TSH

Noen ordforklaringer

T-matte betyr teoretisk matematikk

P-matte betyr praktisk matematikk

R-matte betyr matematikk for realfag

S-matte betyr matematikk for samfunnsfag, men dette tilbys ikke på Kragerø vgs.

Faget matematikk skiller seg ut ved at snittkarakterene er høyere i 10. trinn enn samlet sett på vg1. Læreplanene i matematikk kan oppleves som mer krevende, og mange opplever en nedgang i karakter på ca 0,7 (fra feks karakter 3,0 til karakter 2,3) avhengig av hvilken type matematikk man velger. Det er altså normalt at man må jobbe mer med matematikken på vg1 for å oppnå samme karakter som man hadde på ungdomsskolen.

 

Hvilken matematikk velger du på studieforberedende utdanningsprogram?

Matematikk er obligatorisk på Vg1. Der må du velge enten P-matte (1P) eller T-Matte (1T) dersom du skal gå på studieforberedende. Velger du å gå på idrettslinja må du velge P-matte, da vi ikke tilbyr T-matematikk på dette studieprogrammet.

P-matte utdyper den matematikken som du lærte på ungdomsskolen. Det legges vekt på regneteknikker og praktiske emner som prosent, økonomi, areal, volum osv.

T-matte er et godt utgangspunkt hvis du tenker å velge fordypning i matematikk på Vg2 og Vg3. Det gis innføring i emner som krever dypere forståelse, som f.eks. bokstavregning, likninger, funksjoner osv. Våre erfaringer tilsier at du bør ha minst karakter 4 fra ungdomsskolen for å velge T-matte.Dersom du skal gå realfag på vg2 skal du velge T-matte for å få et best mulig utgangspunkt.

Matematikk er obligatorisk på Vg2. Du må minimum ha P-matte (2P), og det er nok for å dekke matematikkravet for å få generell studiekompetanse. Det er mulig å velge 2P samme hvilken matte du tok på Vg1, men du kan altså ikke ha 2P på Kragerø vgs dersom du ønsker å gå realfag.

På Vg2 må elever på realfag ha programfaget R1 (matematikk for realfag Vg2), mens elever på språk/samfunnsfag må ha 2P.

På vg3 er elever på språk/samfunnsfag ferdige med sin matematikk.Realfagselevene kan velge å fordype seg videre i matematikk og ta R2 (matematikk for realfag Vg2). På Kragerø vgs har vi tilbudt R2 via nettundervisning i samarbeid med egen lærer her på skolen.

 

Hvilken matematikk velger du på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene?

Matematikk er obligatorisk på Vg1 på alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Matematikken på vg1 yrkesfag heter 1P-Y. Det er et mål at matematikken på yrkesfag oppleves som mer yrkesrettet i forhold til utdanningsprogrammet ditt. Dersom du skal ha generell studiekompetanse må du ta mer matematikk enn du får på Vg1, enten på Vg3 påbygging eller etter oppnådd yrkeskompetanse.

 

Opptak til høyere utdanning.

Høyere studier krever generell studiekompetanse. Matematikkravet er dekket med 1P + 2P fra studieforberedende utdanningsprogram, eller med 1P-Y + 2P-Y fra yrkesfaglige utdanningsprogram.

Noen høgskole- og universitetsstudier krever fordypning i matematikk i tillegg til generell studiekompetanse, da kreves minimum R1. Ofte kreves også andre realfag i tillegg. For kravene til opptak på de forskjellige studiene, se https://www.samordnaopptak.no

Du kan også ta en prat med våre rådgivere.

Når du skal søke opptak til høyere utdanning vil du få 0,5 ekstra studiepoeng dersom du har bestått R1, mens bestått R2 gir 1 ekstra studiepoeng. Andre realfag kan også gi ekstra studiepoeng, søk på samordnet opptak for mer informasjon.

 

Kilde: https://www.ung.no/utdanning/

Publisert: 02.02.2021 Oppdatert: 02.02.2021 kl.11:03