Klage på standpunkt

Jente med pc i fanget sitter på benk ute.
Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Foto: Foto: GettyImages

Publisert:

09.06.2022

Oppdatert:

17.07.2022 kl.11:28

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil. Klagefristen er 10 dager.

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan.
Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen


Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Hvordan klage?
Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Klikk her for å lese mer.

Registrer din klage elektronisk her