Pilotprosjekt på Kragerø vgs

Mia og Lasse på verkstedet.
Mia og Lasse er blant elevene på teknologi- og industrifag som deltar i pilotprosjektet. Foto: Eline Sandberg/KV

Publisert:

09.03.2023

Oppdatert:

09.03.2023 kl.09:29

Med mål om å hindre skolefrafall!

Kragerø vgs er som eneste skole i Norge med på et internasjonalt prosjekt, der målet er å hindre skolefrafall. Bakgrunnen for at skolen er med, er at teknologi og industrifag utmerker seg med svært gode resultater. Dette både forskes det på, og videreutvikles ved at man tester ut nye metoder, slik at enda flere elever skal klare å fullføre vgs. Relasjonsbygging, tillit og variert praktisk undervisning er noe av nøkkelen til suksess. Elevene Mina og Lasse deltar også i en internasjonal og nasjonal kompetansegruppe i forbindelse med prosjektet, der de sitter sammen med studenter, lærere, forskere og beslutningstakere.