Psykisk helse på Kragerø vgs

En jente trøster en annen
Å føle trygghet og tilhørighet på skolen er viktig. Foto: martin-dm

Publisert:

21.08.2023

Oppdatert:

23.05.2024 kl.11:19

På Kragerø vgs skal alle elever ha et trygt og godt læringsmiljø.

Dette får vi til gjennom sosiale aktiviteter og systematisk oppfølging.

Her kan dere lese om hvordan vi sikrer en trygg oppstart for våre nye elever;

For elever i vg1 og i påbygg gjennomføres VIP makkerskap, der hovedmålet er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Elever og foresatte kan lese mer om dette ved å klikke på linkene under:

VIP makkerskap elev

VIP makkerskap foresatt