Skriftlig eksamen avlyst

Elever i klasserom har prøve Foto: GettyImages/FatCamera

Publisert:

11.02.2021

Oppdatert:

17.07.2022 kl.11:28

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.

Tverrfaglige eksamener (praktiske) i yrkesfag Vg2 er avlyst. 
Muntlig-praktiske eksamener på alle trinn er avlyst, også i Vg3.
Skriftlige eksamener er avlyst på alle trinn.
Lokal gitt muntlig eksamen for Vg3 gjennomføres.
Dette vil i praksis si at vårens muntlig eksamen vil bli ulikt fordelt blant Vg3-elevene. Enkelte elever må opp i to muntlige eksamener, noen i en muntlig eksamen og noen vil ikke komme opp i det hele tatt. Dette avgjøres av eksamenstrekket som allerede er foretatt.

Du kan lese mer her på Udir.no