Til alle elevene i vg3/4

Bilde av tekst, lik teksten under.

Publisert:

08.06.2023

Oppdatert:

08.06.2023 kl.12:08

Eksamenskontoret/UDIR har sendt oss melding om at søknaden om annullering av sidemålskarakteren ikke vil bli behandlet på samme måte som søknaden om annullering av hovedmålskarakteren.

Det vil si at elevene IKKE får mulighet til å ta tilbake den karakteren de får på sensuren 21. juni.

1. Dersom elevene ønsker å trekke sin søknad, som allerede er sendt, MÅ de ta kontakt med skolen så fort som mulig. Ta med bekreftelse på innsendt søknad og saksnummer. Skolen skal hjelpe til med å trekke søknaden hos UDIR. Det vil likevel bli anledning til å klage på karakteren eleven får på sidemål med begrunnelse i at lenka til LEXIN og evt andre lenker ikke fungerte på eksamensdagen. Men dette må da skje etter sensuren 21.juni.


2. Elever som har søkt og er sikre på at de ikke ønsker å beholde eksamenskarakteren – lar søknaden ligge og vil da ikke få karakteren i sidemål på sitt vitnemål dersom UDIR innvilger søknaden.

For elever som opplevde problemer under under skriftlig eksmaen 19. mai eller eksamensdager.

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai eller andre eksamensdager skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes, og sendes til Utdaningsdirektoratet.

Vær oppmerksom på at eksamenskarakteren blir annullert dersom du får innvilget søknaden. Du bør derfor vente med å søke til du har fått karakterresultatet, slik at du er iskker på at du ikke annullerer en ønsket karakter. Sensuren er klar fra 21. juni.