Miljøterapeut

Har du en vanskelig hverdag? Sliter du psykisk? Blir du mobbet eller føler deg utenfor?

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å bidra til at du kan få en bedre hverdag og vil trives på skolen. Du kan snakke med henne om hva du vil og hun har taushetsplikt. Noen har det vanskelig hjemme, andre føler seg utenfor på skolen. Uansett hva du sliter med vil Benedicte være der for deg. Hun er tilgjengelig for en prat for alle våre elever og ansatte.


Du kan ta kontakt på teams, e-post eller telefon.

epost: benedicte.helle@vtfk.no

Tlf: 91 56 33 02

Følg henne også på instagram:

@elevtjenesten_kragero_vgs

Publisert: 20.10.2020 Oppdatert: 13.01.2023 kl.12:54

Benedicte portrett Benedicte Helle Farstad
Miljøterapeut og rådgiver