Oppfølgingstjenesten (OT)

Ingen skoleplass? Sluttet på skolen? Sluttet som lærling? Arbeidsledig? Venteår? Få veiledning av oppfølgingstjenesten der du bor.

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 21 år.

OT tar kontakt hvis du:

  • Ikke har søkt videregående opplæring
  • Ikke har tatt imot tildelt plass
  • Har sluttet før du er ferdig med opplæringen
  • Er arbeidsledig
  • Har tapt rett til opplæring på grunn av bortvisning eller opphevet lærekontrakt

Oppfølgingstjeneste (OT) skal sørge for at du med rett til videregående opplæring får veiledning slik at du får nytte av opplæringsretten din. Målsettingen er å bidra til at du kommer i kompetansegivende aktivitet.

OT samarbeider med Videregående opplæring, NAV og andre aktuelle instanser.

Ansatte i OT har taushetsplikt.

Les mer om Oppfølgingstjenesten (OT)

Publisert: 25.08.2020 Oppdatert: 15.11.2023 kl.10:33

Siri Dørdal Gunstensen
OT-kontakt