Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten har kontor i 2. etasje (rom 240A)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Tilmelding til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte.

Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT kan hjelpe til med

  • Utredning i forhold til vansker
  • Rådgivning/veiledning til foresatte
  • Veiledning til ansatte
  • Samtaler med ungdom og foresatte
  • Samarbeid med andre instanser
  • Sakkyndige vurderinger

Per K. Simmerlund har kontortid tirsdager kl 08.00 - 15.00
Tlf 98 45 39 57

PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 15.11.2023 kl.10:32

Per Simmerlund
Pedagogisk psykologisk rådgiver