Skolens ledelse

Skolens ledelse består av fem personer; Rektor, avdelingsleder administrasjon, avdelingsleder pedagogisk støtte og avdelingsledere undervisning.
Portrett av Hilde R Clausen
Hilde Rønning Clausen

Rektor

hilde.clausen@vtfk.no

45 26 91 77

Avdelingsledere

Bilde av og kontaktinfo for Anne Lene S Olsen
Anne Lene Sørø Olsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

92 04 42 50

Portrett Hege Skauen
Hege Skauen

Avdelingsleder tilrettelagt undervisning

hege.skauen@vtfk.no

99 45 76 68

Bilde av og kontaktinfo for Marit Haug
Randi Marit Haug

Avdelingsleder undervisning yrkesfag

randi.marit.haug@vtfk.no

92 08 91 41

Bilde av og kontaktinfo for Geir Westhrin
Geir Westhrin

Avdelingsleder undervisning studiespesialisering/idrett

geir.westhrin@vtfk.no

93 09 88 23

Bilde av og kontaktinfo for Stein Schille
Stein Schille

Avdelingsleder administrasjon

stein.schille@vtfk.no

93 00 26 39