Voksenopplæring i norsk og engelsk ved Kragerø vgs

Opplæring i norsk og engelsk for voksne skoleåret 2023/2024

Kragerø vgs har dette skoleåret opprettet en klasse med elever som får undervisning i fagene norsk og engelsk med mål om studiekompetanse i disse fagene. Dette tilbudet er spesielt rettet mot voksne som har kort botid i Norge og som har videregående opplæring fra sitt hjemland.

 

Publisert:

20.10.2023

Oppdatert:

06.11.2023 kl.14:56